Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förlänga slutproduktionen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ha en mer omfattande slutproduktion

Innehåll

Jobba med produktionen.

Förkunskaper

Slutproduktion1

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

ingen

Litteratur

ingen

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

  • Mård Tommy
  • Nordström Fred
  • Nordström Robert

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • 2013-02-19 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning