Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ingår huvudsakligen i följande yrkesspecifika kompetenser:
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
A. KREATIVITET

Läranderesultat

Kunskap
-Du har kunskap om designdrivet kodande för webben på en grundläggande nivå.
-Du kan utföra olika typer av design och typografi för webben med stilmallar.
-Du har fördjupade kunskaper i stilmallsspråk.

Färdighet
-Du kan tillämpa olika tekniker och bemöta olika webbläsares krav.
-Du kan jobba med detaljerad design genom att koda.

Förhållningssätt
-Du anpassar designdrivet tankesätt till kodande.
-Du ser designmöjligheterna i en teknisk kontext.

Innehåll

1. använder en online IDE
2. Respektiva menyer, tabeller och flikar
3. css variabler
4. Enkel javascript
5. html-duken

Förkunskaper

Web Design Foundations, eller motsvarande.

Kursen ersätter följande kurser

Structured Information 1

Mer information

80% närvaro i klassen

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 25 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • Nätbaserade - 28 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Uppgift 1: Kompetens vid användning av IDE
(15%)
Uppgift 2: responsiva tabeller (15%)
Uppgift 3: Ensidig webbplats med javascript
(20%)
Uppgift 4: Funktionellt javascriptgalleri (20%)
Uppgift 5: Slutlig plats w dukbaserad rubrik
(30%)

Lärare

Kelly Owen

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-06-29

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning