Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- Ljudteknik (mikrofon teknik,eq,kompressorer,effekter osv.
- Arbetsuppgifter
- Ge feedback

Läranderesultat

Att fördjupa kunskaperna inom musikinspelningsområdet.
Att fördjupa kunskaperna om val av inspelningsmetod.

Innehåll

Instrumentkännedom (klang osv.)
Finslipning av mikriggning
Ljudprocessering
Under kursen producerar du i en tvåpersoners grupp ett antal
låtar (2-3 st) för ett band. En studerande från MK och en från KP
samarbetar.
Låtarna spelas in och mixas i Arcadas studio under period 4, vid
behov kan produktionen också fortsätta in på
sommarmånaderna.
Låtarna som produceras skall innehålla akustiska instrument.
Produktionen skall vara mera akustisk en elektronisk.
Grupperna ansvarar själv för att hitta ett band att jobba med.

Förkunskaper

Musikinspelning 1 (eller motsvarande kunskap)

Litteratur

Luova studiotyö,
Production, recording, editing and mixing for Pro-Tools 5.1
ISBN 024 0516 400
Stereo microphone techniques ISBN 024 0800 761
Art of digital audio ISBN 024 0515 870

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
  • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

2-3 färdigt producerade låtar.

Lärare

Skaag Oskar

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning