Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studeranden
behövlig teoretisk
och praktisk kunskapsnivå
för att jobba som ljudplanerare och ljudtekniker
i enkla diskussions- och musikprogram i TV-
studiomiljön.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
känna
ljudinspelningens och mixandets samt
arbetsmetodikens
grunder i tal- och musikprogram producerat som
flerkameraproduktion i TV-studiomiljön.
Därtill förväntas den studerande
att kunna skriva och rita ljudplaner för musik-
och talprogram.

Innehåll

Kursen innehåller fyra teorilektioner där
studeranden lär sig
ljudplaneringens grunder i diskussions- och
musikprogram i
TV-studiomiljö.
Studeranden jobbar under handledning som
ljudplanere och
ljudtekniker i skolans
TV-studioproduktioner.
Studeranden förväntas föra
arbetsdagbok där han/hon beskriver och analyserar
produktionsprocessserna ur ljudberättandets,
inspelningsteknikens och arbetsmetodikens
synvinklar.
Studeranden skall också reflektera hans/hennes
egen
arbetsinsats och roll under processen.
Arbetsdagboken
med produktionernas ljudplaner lämnas för
bedöming efter det
sista
feedbacktillfället i slutet av kursen.
Program som producerats under kursen analyseras
i grupp under feedbacktillfällen som är
obligatoriska för alla kursdeltagare.

Förkunskaper

Grundkurs i Singelkamereproduktion el.
Singelkameraproduktion
1
Videoreportage el. Singlekameraproduktion 2
Grundkurs i Studioproduktion

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Vitsordet byggs på:
Närvaro och aktivitet under kursen 20 %
Ljudplaneringuppgift 15 %
Inspelnings- och mixingsövningar 50 %
Arbetsdagbok med ljudplan 15 %

Litteratur

Lektionsanteckningar och kompendier

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 12 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 75 timmar
  • Självstudier - 18 timmar
  • Feedback - 28 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Grönroos Mikael
  • Mård Tommy

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Ljudplaneringsföreläsningar hålls av:

Examinationsformer

2010-04-10 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning