Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge insikter i de för flerkameraproduktion specifika processerna
med beaktande av olika programtypers specialkrav. Särskild vikt
läggs på producentens kreativa roll. Kursen ger även färdigheter
att handha produktionsledning för flerkameraproduktion i studio.

Läranderesultat

Ge insikter i de för flerkameraproduktion specifika processerna
med beaktande av olika programtypers specialkrav. Särskild vikt
läggs på producentens kreativa roll. Kursen ger även färdigheter
att handha produktionsledning för flerkameraproduktion i studio.

Innehåll

Se Flerkamera 2 (Manus och Regi)

Förkunskaper

Kurs 282

Kursen ersätter följande kurser

Flerkamera 2 (med olika sv. alternativ)

Mer information

Kursen hålls i samband med studioproduktioner och -sändningar på Arcadas nätsändningar. Närmare info om tidtabellen ges vid kursstart. Kursen
kräver också arbete utanför det normala veckoprogrammet.

Litteratur

Ivan Cury: Directing & Producing for Television
Gerald Millerson: Television Production

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 101 timmar
 • - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Nyroos Jenny

Examinator

Hemming Alf

Kursens hemsida

Ingen egen hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning