Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lägga god grund och ge goda rutiner som underlättar påbyggandet av fördjupade kunskaper.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs har studenten kunskap i grunderna i webbdesign;
1. är förmögen att bygga upp en webbplats med xhtml/html5 och css
2. har förståelse för användbarhet, användargränssnitt, struktur och målgrupp

Innehåll

1. xhtml/html5
2. css
3. Användbarhet och struktur
4. Webbläsare och tolkning
5. Projekt

Förkunskaper

Grundkunskaper i Photoshop eller dylikt bildbehandlingsprogram

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

css3 for web designers (Dan Cederholm)

html5 for web designers (Jeremy Keith)

Responsive web design (Ethan Marcotte)

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 54 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 39 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning