Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig använda och integrera
arbetet i olika grafiska program mera specifikt och effektivt för
proffessionellt behov samt att utveckla effektiva arbetsrutiner.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
kunna leverera grafiskt material till såväl webb- som
printproduktioner.

Innehåll

-Bildhantering
-Grafisk design för webb, print och TV
-Praktiska övningar

Förkunskaper

Inga.

Kursen ersätter följande kurser

Mastering Digital Imagery/Digital publicering

Litteratur

Kurslitteratur tas upp under föreläsningarna.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination 1: Uppgifter och presentationer
Examination 2: Avslutat projekt
Examination 3: Deadliner
Examination 4: Närvaro

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro
utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är
inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Nordberg Leif

Examinator

Nordberg Leif

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 1 o 2

Examinationsformer

2013-01-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning