Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att studenten får praktisk erfarenhet av att producera program
med flerkamerateknik och att kommunicera med andra
yrkesgrupper i en TV-studio. Att kunna analysera program ur olika
genrer.

Läranderesultat

Att studenten får praktisk erfarenhet av att producera program
med flerkamerateknik och att kommunicera med andra
yrkesgrupper i en TV-studio och med OB-bilen A1 i Multihallen.
Att kunna analysera program ur olika
genrer.

Innehåll

Planeringsuppgifter i mindre arbetsgrupper för olika TV
produktioner och ta hand om själva filmandet i Multihallen med
OB-BILEN. Olika TV-genrer, debattprogram, musikprogram, film-
magasin.

Förkunskaper

Grundkurs i studioproduktion

Kursen ersätter följande kurser

Flerkamera 1

Mer information

Närmare info om tidtabellen ges vid kursstart. Kursen
kräver också arbete utanför det normala veckoprogrammet.

Litteratur

Enligt anvisning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 33 timmar
  • Basgruppsarbete - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 92 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

  • Grönroos Mikael
  • Nordström Fred
  • Mård Tommy

Examinator

Mård Tommy

Kursens hemsida

Ingen egen hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning