Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Digitala multimedier - Allmänna studier (media)
 • Foto & klipp - Allmänna studier (media)
 • Ljudarbete - Allmänna studier (media)
 • Manus & regi - Allmänna studier (media)
 • Producentskap - Allmänna studier (media)
 • Strategi & kritik - Allmänna studier (media)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten introduceras till centrala filmanalysmetoder och lär sig olika sätt att skriva om film.

Läranderesultat

Studenten introduceras till centrala filmanalysmetoder.

Innehåll

Filmanalysens och -kritikens historia.
Introduktion till filmteori.
Filmanalytiska metoder.
Att skriva om film.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Medier och kommunikation

Mer information

Kurslitteraturen tenteras vid det utsatta examinationstillfället. Uppsatserna består av en filmrecension och en analytisk uppsats.

Litteratur

Buckland, Warren. Teach Yourself Film Studies.

Corrigan, Timothy. A Short Guide to Writing about Film.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Självstudier - 125 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 125 timmar
 • Varav schemalagda studier: 8 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Uppsatser

Examinator

Bergman Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Period IV

Examinationsformer

 • 2007-05-18 - Tentamina
 • 2007-05-31 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning