Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge insikt i hur webben kan användas för
produktion samt publikation av varierande material.

Läranderesultat

Efter slutförd kurs förväntas studenten ha insikt i varierande webb-
tjänster samt besitta förmåga att hantera sin webb-portfölj

Innehåll

Mac OS, Photoshop Elements, Indesign cs4, Wordpress etc.

Förkunskaper

Krävs ej

Kursen ersätter följande kurser

Webbgrundkurs och Layout & redigering

Mer information

Alla uppgifter bör vara inlämnade senast 2 veckor efter
kursavslutning.

Litteratur

Kurslitteratur tas upp under föreläsningarna.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 40 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade och nätstödda studier - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 93 timmar
  • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

  • Kelly Owen
  • Nordberg Leif

Examinator

Nordberg Leif

Kursens hemsida

media.arcada.fi -> kurser 2006-2007

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-05-23

Kursens tidtabell

Period 3

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning