Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden får kännedom om delningsekonomi och dess konsekvenser samt förmår analysera och orientera sig i ett arbetsliv och samhälle som allt starkare präglas av delningsekonomi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande förstå hur delningsekonomi förändrar mediebranschen och samhället. viktigt är att förstå de möjligheter som den pågående förändringen öppnar.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner, teamarbete och projekt. I enlighet med delningsekonomiska principer ahr studenterna möjlighet att påverka hur kursen utformas.

Förkunskaper

120 studiepoäng.

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Studerandena färdigställer ett kursarbete utifrån egen inriktning eller specialisering. Kursarbetet bygger på kunskap, observation och analys.

Lärare

Nylund Mats

Examinator

Nylund Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 2: Måndagar 31.10-12.12, i princip kl 10-16.

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning