Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att låta studenten utveckla sina
regimässiga färdigheter samt att öva upp sin förmåga att jobba
fram och utveckla koncept.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
använda sig av elementära regimetoder för att kunna planera
och förverkliga en småskalig mediaproduktion. Studenten blir
också bekanta med hur konceptutveckling går till och förmår
självständigt utveckla mindre mediakoncept. Studenten känner
också till vad som kännetecknar formatprogram och hur format
ges juridiskt skydd.

Innehåll

Visellt berättande
Konceptutveckling
Formatprogram

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Koncept och genrer

Mer information

ingen

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 47 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 41 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 15 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 45 timmar
  • Varav schemalagda studier: 88 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Mård Tommy

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning