Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan hantera ljudutrustning i olika situationer.

Läranderesultat

Studenten vet hurdan ljudutrustning behövs vid olika typ av dokumentär- och kortfilm.

Studenten kan hantera utrustingen och vet rutinerna vid inspelningen.

Studenten kan klippa 100% ljud vettigt.

Studenter kan ljudlägga och mixa en kort dokumentär.

Innehåll

Lektioner, simulerade inspelningsituationer med handeledning, ljudarbete för en eller flera kortfilmer.

Handledning på fälte.

Feedback under ljudarbete och när filmerna är färdiga.

Förkunskaper

Singelkamera 1, Kortfilm 1

Kursen ersätter följande kurser

inget

Mer information

inget

Litteratur

Purcell: Dialog Editing for Motion Picture
ISBN-978-0-240-80918-2

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 16 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 60 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 116 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 60 timmar
  • Varav schemalagda studier: 56 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning