Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
  • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten vet att det finns litteratur som man själv kan lära sig i alla fasen i sin karriär.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå hur teorierna om ljudproduktion stöder det praktiska kunnandet.

Innehåll

Studenten föreslår en bok åt Kauko Lindfors och efter att har läst den skriver tentamen. Boken kan vara också utanför listan.

Förkunskaper

Inga.

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Litteratur

Jukka Laaksonen: Äänityön kivijalka,
Bob Katz, Mastering audio
Stereophonic audio recording
Tomlinson Holman: Surround sound - up and running
Weis,Elisabeth, Belton, John: Film Sound - theory and practice
Viers, Ric: The Sound Effects Bible

Studenten kan också välja en bok utanför listan då en bok känns intressant.
Du kan också använda e-böcker. Du hittar dem på Arcadas bibliotekets sida: Ebook Central.

Här är några tips:

Film Rhythm after Sound: Technology, Music , and Performance, Jacobs Lea

The Sound Handbook, Crook Tim

Audio Post Production for Television and Film: An Introduction to Technology and Techniques, Wyatt Hilary, Amyes Tim

Music, Sound and Filmmakers: Sonic Style in Cinema. Wierzbicki James

Du kan också föreslå någon annan bok som du hittar som e-bok.

Studieaktiviteter

Självstudier - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

En godkänt tentamen.

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (5 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

TENTAMENSTILLFÄLLEN ordnas enligt behov. Ta kontakt med Monics Löv för närmare information. Observera att kursen inte har en öppen anmälningsperiod. Intresse att delta i kursen anmäls per epost till kursens examinator.

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning