Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge de studerande verktyg för
att kunna söka och bearbeta information. De ska kunna göra
medvetna retoriska och dramaturgiska val utifrån en tydligt
formulerad målgrupp och producera det i manusform.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
kunna skriva manus för kortfilm inom fiktion eller reportage.

Innehåll

Studier av dramaturgiska teorier.
Researcharbete, målsättningsdiskussioner, processkrivning och
manusskrivande.

Förkunskaper

Studenten ska ha kunskaper motsvarande MK2 - 007 Dramaturgi
och Retorik

Litteratur

Ingen kurslitteratur

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 70 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 70 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Granath Thomas

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Kursen är inställd under läsåret 2008/09

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning