Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

De övergripande kompetenserna för denna studieenhet är förmedling och facilitiering av konst och kultur

De globala målen: 4, 5, 8 och 10

Läranderesultat

Kunskap

Du kan identifiera olika inkomstlogiker inom den kreativa branschen

Du känner till den kreativa och kulturella branschens särdrag

Färdighet

Du behärskar planering och upphandling av finansiering för en kulturell produkt och tjänst.

Förhållningssätt

Du är en aktiv del inom den kreativa branschen och tar även i beaktande spill over effekten som påverkar samhället överlag

Innehåll

Föreläsningar
Studiebesök
Workshops

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ersötter en del av kursen Kulturekonomi och ledarskap

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:

Uppdateras under hösten

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-03-23 13:30 - 16:00 D4109 Kulturekonomi Bäck Maria
2023-03-30 13:00 - 15:15 B325 Kulturekonomi Bäck Maria
2023-04-13 13:00 - 15:30 B325 Kulturekonomi Bäck Maria
2023-04-20 13:00 - 15:30 B320 Kulturekonomi Bäck Maria
2023-04-27 14:45 - 16:30 Kulturekonomi Studiebesök till Kulturfonden - Georgsgatan 27 - 6:e våningen Bäck Maria
2023-05-04 13:00 - 15:30 B326 Kulturekonomi Bäck Maria
2023-05-11 09:30 - 12:00 B326 Kulturekonomi Bäck Maria
2023-05-17 13:00 - 15:30 D4106 Kulturekonomi Bäck Maria

Kurs och studieplanssökning