Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan ta emot
beställningsuppdrag som kräver utvecklingskompetens

Läranderesultat

Studenten

- känner till olika utvärderingsmetoder
- kan planera en projektutvärdering som leder till
utvecklingsförslag
- kan analysera producentens konsulterande roll och ta emot
beställningsuppdrag

Innehåll

Seminarier arrangeras veckovis där studenten redovisar sitt
utvecklingsprojekt

Förkunskaper

Avslutad praktik

Kursen ersätter följande kurser

none

Mer information

none

Litteratur

Studenten ansvarar själv för att hitta den litteratur som är relevant
för just hennes projekt

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
  • Självstudier - 40 timmar
  • Seminarier - 53 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination : aktivt deltagande i seminarier och inlämnad rapport

Lärare

  • Bäck Maria
  • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning