Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förstå de olika delarna av
managerskap inom kreativa branscher med tonvikt på musik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
analysera och utveckla sin egen professionell
kulturproducentidentitet.

Innehåll

Denna kurs kommer att behandla identiteten som manager och
dess olika arbetsuppgifter främst inom musikbranschen. I kursen
ingår Music industry conferens Tallinn Music Week, Managers
walking café,olika kontraktsformer inom musikbranschen, en
analys kring managerskap och konkreta exempel.

Kursen ersätter följande kurser

Ej relevant

Mer information

none

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 100 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 120 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt
närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Tolonen Liisa

Examinator

Tolonen Liisa

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning