Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

A. KREATIVITET
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
D. PROFESSIONELL SAMVERKAN

Läranderesultat

Kunskap
Studieenheten strävar till att ge en vidgad uppfattning om det praktiska genomförandet av produktioner i varierande sammansättning av produktionsteam. Efter avklarad studieenhet förväntas den studerande ha en god uppfattning om olika produktionsfaser inom en specifik genre samt en tydligare uppfattning om sin egen yrkesspecifika kunskap inom en specifik inriktning.

Färdigheter
Studerande får genom studieenheten en möjlighet att fördjupa eller vidga sina färdigheter inom sin specifika inriktning tillsammans med andra studeranden eller professionella med specifik yrkesinriktning. Studieenheten belyser också genom praktiskt arbete olika modeller för problemlösning för kreativ produktion inom en specifik genre.

Förhållningssätt
Studieenheten vidgar den specifika studerandens kontaktnät. Studeranden får möjlighet att vidga sitt förhållningsätt för arbete i grupp med kreativa produktioner inom en specifik genre.

Innehåll

Kursen omfattar praktiskt inspelningsarbete i en tilldelad roll i ett filmteam för produktion av kortfilm, kort dokumentär eller någon annan form av audiovisuell produktion.

Kursen innehåller, förutom praktiskt arbete i ett produktionsteam, genomgång inför inspelning under handledning samt gemensam evaluering av arbetet i produktionsteamet tillsammans med andra teammedlemmar och lärare på utbildningsprogrammet.

Ett deltagande i kursen och den tilldelade specifika uppgiften inom produktionsteamen bekräftas genom pitchförfarandet i kursen där produktionen ingår. I undantagsfall kan kursen ges som en del av en annan högskolas produktionsverksamhet.

Förkunskaper

Deltagande i kursen förutsätter tillräckliga förhandskunskaper för tilldelad uppgift i produktionen. En bedömning av förhandskunskaperna sker i diskussion med lärartutor vars undervisning uppgiften faller under.

Mer information

Kursprestationen kan utföras när som helst under studietiden. Deltagande i flera produktioner utförda vid olika tidpunkter under studierna kan sammanräknat utgöra innehållet i kursen. Varje produktion bör rapporteras separat. Rapporten bör innehålla följande element:

- beskrivning av produktionen och ens egna arbetsuppgifter
- reflektion över samarbetet inom teamet
- reflektion över den egna inlärningen visavi kompetensmålen i studieenheten samt i förhållande till de egna studierna
- utredning över tidsåtgången

Kursanmälan görs av utbildningsansvarig i samband med utvärdering av rapporten.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar
 • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studerande avlägger följande examinationer:
Godkänt deltagande i inspelningsförberedelser
Godkänt deltagande i inspelning
Godkänt deltagande i inspelningsevaluering
Evaluering sker på basen av överenskommen form av rapportering. Kursen bedöms som godkänd/underkänd.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (3 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-01 till 2022-07-02

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning