Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Den här kursen bygger följande kompetenser: - Kunskaper i hälsoekonomiskstyrning, hälsoekonomi som ämne speciellt i relation till professionellt arbete. - Förmågan att agera som förändringsagent med ekonomiskt kunnande. - Strävan efter att skapa arbetsplatser som präglas av rättvisa och juridiskt hållbara val.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs kan den studerande: - Förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv - Bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovården - Kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden - Behärska frågor rörande arbetarskydd, jämställdhet och likabehandling i arbetslivet Kursen genomförs helt virtuellt 24.10- 31.12.2019

Innehåll

- Hälsoekonomisk styrning - Social och hälsovårdsjuridik - Arbetsrätt och arbetarskydd - Arbets och kollektivavtal

Förkunskaper

En yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen och minst två års arbetserfarenhet efter att examen erhållits

Mer information

Den här kursen och dess utveckling ingår i en samarbete med Novia Vårt samarbete gäller ledarskapskurser för Master studerande vid HögreYH med syfte att erbjuda högklassiga finlandssvenska kurser i hållbart ledarskap. Den här kursen genomförs av Novia på Moodle hösten 2019 med Pia Nyberg-Sunddddqvist som examinator

Litteratur

Enligt anvisningar på kursens hemsida

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Individuellt skriver en skriftlig rapprt enligt anvisningar Individuellt krtiskt och hjälpsamt granskar en annan students arbete

Lärare

Forss Mia

Examinator

Forss Maria

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

24.10-31.12.2019

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning