Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att uppnå hälsovårdarens familjeinriktade kompetens. Studenten förstår betydelsen av vårdens kontinuitet och arbetsfördelningen mellan sjukhuset och öppenvården. Studenten kan på ett konstruktivt sätt samarbeta med familjer i amningsfrågor både på rådgivningen och puerperalavdelningen. Studenten har kunskap om olika amningssituationer i vårdverkligheten som ger kunskap och bekräftelse för studenten som amningshandledare. Studenten kan följa upp förändringar i den nyförlösta kvinnans fysiska och psykiska hälsa och i den nyföddas hälsa.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att vårda den nyförlösta kvinnan och det nyfödda barnet under handledning på barnsängsavdelning Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa ohjattuna hoitaa vastasyntynyttä lasta sekä synnyttänytta naista lapsivuodeosastolla Studenten kan följa upp moderns fysiska återhämtning efter förlossningen och barnets anpassning till livet utanför livmodern Opiskelija osaa seurata äidin fyysistä toipumista synnytyksen jälkeen sekä lapsen sopeutumista elämään kohdun ulkopolella Studenten kan stöda konkret amningen enligt WHO:s principer och tillämpar denna kunskap med alla familjer Opiskelija osaa tukea imetystä WHO:n ohjeiden mukaisesti ja soveltaa tätä tietoa perheiden kanssa Studenten har klar uppfattning och förståelse om samarbetet mellan sjukhuset och öppenvård Opiskelijalla on selkeä käsitys sekä ymmärrys avohoidon ja sairaalan yhteistyöstä

Innehåll

WHO:s amningshandlarkurs teori och övningar på Arcada Yrkespraktik under handledning på barnsängs/familjeavdelning 8t/dag - 5dagar/ve - 2 veckor Uppföljning av moderns fysiska- och psykisk hälsa post partum Handledning och uppföljning av mor och barns hälsa post partum Eftergranskning efter regelbunden förlossning Handledning av föräldrar i barnavård Amningshandledning och förmåga att lösa de vanligaste amningsproblemen på området Dokumentering och mångprofessionellt samarbete (bekanta sig med fysioterapeutens arbete,socialvårdare, näringsterapeut....)Fyll i uppföljnings formuläret.

Förkunskaper

Deltagande i alla delar av kursen Graviditet och hälsa.

Kursen ersätter följande kurser

Familjeinriktad hälsovård praktik A, barnsängavdelning (purperalvård) för hälsovårdare

Mer information

Se itslearning

Litteratur

Postpartumitden: Aktuella artiklar, föreläsningsmaterial samt särskilt angiven litteratur. Lapsivuodeaika, Maila Deufel, Elisabet Montonen. 2016, Duodecim. ISBN 978-951-656-480-0 För amningskursen: Onnistunut imetys, Maila Deufel, Elisabet Montonen (toim.)1. painos 2010, 550 sivua, nidottu ELLER Amning idag, Kylberg, Westerlund, Zwedberg 2014, ISBN: 9789172059603 Samt övrig litteratur enligt anvisningar i samband med kursen. Rajantie J. Heikineheimo M.Renko M 2016 Lastentaudit, 6. upplagan. Duodecim. eller Lindberg, Lagercrantz, 2012, Barnmedicin, Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • simulering - 25 timmar
 • Praktik - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd handledd yrkespraktik Inlämnat själv- ovh handledarens värdering, arbetslista, egna målsättningar -inlämnat, godkänt skriftligt arbete

Lärare

 • Ekman Petra
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

eEligt avtal, 8t/dag Skriftlig uppgift lämnas in inom en vecka efter avslutad praktik

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 09:00 - 16:00 B320 Familjeinriktad hälsovård 2 WHO amningskurs obligatorisk närvaro Niemi Annika
2019-09-06 09:00 - 12:00 D4106 Familjeinriktad hälsovård 2 Postpartum BM + HV hälsovård 2 Niemi Annika
2019-09-10 09:00 - 16:00 B320 Familjeinriktad hälsovård 2 WHO Amningskurs Niemi Annika
2019-09-26 09:00 - 12:00 E490 Praktik: Barnsäng post partum simulering Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-09-26 09:00 - 12:00 E487.3 Praktik: Barnsäng Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-09-26 13:00 - 16:00 B327 Praktik: Barnsäng grupptentamen i postpartumvård Niemi Annika
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-10-04 09:00 - 16:00 E488 Familjeinriktad hälsovård 2 Folkhälsans Mentaliseringsseminarium på Paasitorni Niemi Annika
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-10-07 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-08 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-09 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-10 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-11 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-14 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-15 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-16 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-17 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-18 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng

Kurs- och studieplansökning