Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Teoretisk kompetens: studerande har insikt i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetets metoder studerande känner till den litteratur och de senaste forskningsresultat som berör den gravida kvinnan och hennes familj samt barn 0-7 år och deras familjer Handlingsförmåga:studerande visar initiativförmåga, självständighet samt förmåga att planera sitt arbetet studerande kan utföra undersökning och uppföljning av graviditet studerande kan utföra kartläggning och uppföljning av barnets (0-7 år) tillväxt, utveckling, syn- och hörsel studerande kan handleda i de vanligaste hälsofrågorna för den gravida kvinnan och hennes familj samt barn 0-7 år och deras familjer studerande kan vaccinera barn 0-7 år Etiskt förhållningssätt:studerande strävar till att identifiera sig med den egna yrkeskategorin och har anammat ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande tankesätt studerande visar ansvarsförmåga och etisk hållning vid bemötande av klienter samt i samarbetet med arbetsteamet studerande visar punktlighet, pålitlighet samt samarbetsförmåga

Läranderesultat

Teoretisk kompetens / Teoreettinen kompetenssi studerande har insikt i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetets metoder opiskelija tuntee terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän työn menetelmät studerande känner till den litteratur och de senaste forskningsresultat som berör den gravida kvinnan och hennes familj samt barn 0-7 år och deras familjer opiskelija tuntee raskaana olevan naisen ja hänen perhettään sekä 0-7 vuotiaan lapsen ja hänen perhettään koskevaa kirjallisuutta ja tuoreimpia tutkimustuloksia Handlingsförmåga / Toimintakyky studerande visar initiativförmåga, självständighet samt förmåga att planera sitt arbete opiskelija osoittaa aloitekykyä, itsenäisyyttä sekä kykyä työn suunnittelemiseen. studerande kan utföra undersökning och uppföljning av graviditet opiskelija pystyy suorittamaan raskaana olevan naisen tutkimisen ja seurannan studerande kan utföra kartläggning och uppföljning av barnets (0-7 år) tillväxt, utveckling, syn- och hörsel opiskelija pystyy suorittamaan 0-7 vuotiaan lapsen kasvun, kehityksen, näön-ja kuulon kartoituksen ja seurannan studerande kan handleda i de vanligaste hälsofrågorna för den gravida kvinnan och hennes familj samt barn 0-7 år och deras familjer opiskelija pystyy ohjaamaan raskaana olevan naisen ja hänen perheensä sekä 0-7 vuotiaan lapsen ja hänen perhettään tavallisimmissa terveyteen liittyvissä kysymyksissä studerande kan vaccinera barn 0-7 år opiskelija osaa 0-7 vuotiaiden lasten rokottamisen Etisk kompetens / Eettinen kompetenssi: studerande strävar till att identifiera sig med den egna yrkeskategorin och har anammat ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande tankesätt opiskelija pyrkii samaistumaan omaan ammattiryhmäänsä ja on omaksunut terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän ajattelutavan studerande visar ansvarsförmåga och etisk hållning vid bemötande av klienter samt i samarbetet med arbetsteamet opiskelija osoittaa vastuuntuntoa ja eettistä lähestymistapaa, sekä asiakkaita kohtaan että yhteistyössä työryhmän kanssa studerande visar punktlighet, pålitlighet samt samarbetsförmåga opiskelija osoittaa täsmällisyyttä, luotettavuutta sekä yhteistyökykyä

Innehåll

7 veckor praktik på kombinerad mödra- barnrådgivning eller 3 veckor praktik på mödrarådgivning och 4 veckor praktik på barnrådgivning

Förkunskaper

Avklarade grundstudier, teori och praktik. Godkänt deltagande i övningar och simulering i Familjeinriktad hälsovård teoridel 1 och 2 är förutsättning att påbörja praktikstudier

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

samma som teorikursen del 1 och 2

Studieaktiviteter

Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

inlämnade och godkända personliga målsättningar av praktikhandledaren godkänd praktik (inlämnad utvärderingsblankett) inlämnad och godkänd praktikuppgift samt egen utvärdering

Lärare

  • Ekman Petra
  • Silfver Jessica

Examinator

Ekman Petra

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-26 till 2020-07-31

Examinationsformer

2018-12-17 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-21 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-10-22 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-10-23 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-10-24 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-10-25 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-10-28 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-10-29 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-10-30 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-10-31 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-01 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-04 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-05 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-06 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-07 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-08 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-11 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-12 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-13 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-14 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-15 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-18 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-19 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-20 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-21 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-22 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-25 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-26 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-27 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-28 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-11-29 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-12-02 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-12-03 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-12-04 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2019-12-05 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning

Kurs- och studieplansökning