Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Utvecklingsarbetet skall vara anknutet till barnmorskans verklighet. Studeranden skall nå fördjupad förståelse inom eget yrkesområdet. Studerande utvecklar sin förmåga att lösa praktiska problem på arbetsplatsen och i vårdverkligheten samt tar ansvar för att utveckla barnmorskearbete vidare.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden ha redskap för att kunna utveckla barnmorskeyrket och förena det teoretiska- och praktiska kunnandet i vårdverkligheten. Studeranden har förmåga att fördjupa sin förståelse inom barnmorskearbetet. Studeranden har förmåga att hitta teoretiska lösningar även i praktiska problem på området.

Innehåll

Förverkligas inom barnmorskeutbildningen.Examensarbete kan ge en teoretisk grund till utvecklingsarbetet. Ide'n till utvecklingsarbetet skall vara godkänd av bm-läraren. -En del av studierna kan vara tex. observationer och raporter i barnmorskans vårdverklighet. -Studerande kan även utveckla samt testa blanketter inom barnmorskearbetet, utarbeta evidensbaserade informations blad/häften, anvisningar eller göra både vetenskaplig artikel poster eller abstrakt Som komplettering till utvecklingsarbetet kan studerande göra tex. poster och abstrakt om sitt arbete och presentera den i nationella/internationella kongresser, utbildningsdagar eller seminarier på sitt yrkesområde.

Förkunskaper

Studeranden kan påbörja sitt utvecklingsarbete under sitt fjärde studie år. Avklarade studier inom sjukskötarutbildningen och innehar kunskap om barnmorskans specialområde.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Studerande gör sitt utvecklingsarbete under 4. eller 5.år Utvecklingsarbetet skall vara anknutet till barnmorskans vårdverklighet.

Litteratur

Aktuella forsknings artiklar enligt det utvalda temat i utvecklingsarbetet Litteratur om utvecklingsarbete:

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Självstudier - 125 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkänd evidensbaserad utvecklingsarbete inom barnmorskeyrkets område som har anknytning till barnmorskans arbetsområde

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

4.år, P 3,4 5.år, P 1,2

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-05 13:15 - 14:30 D4110 Utvecklingsarbete för barnmorskor och Hälsovårdare Nyberg Anu
Stenbäck Pernilla
2019-10-02 15:15 - 17:00 B517 Utvecklingsarbete för barnmorskor, presentation Niemi Annika
Stenbäck Pernilla
2019-11-06 15:45 - 16:30 B517 Utvecklingsarbete för barnmorskor, presentation Niemi Nina
Stenbäck Pernilla
2019-12-16 15:30 - 17:30 A406 Utvecklingsarbete för barnmorskor, presentation Vi har 5 arbeten som skall presenteras vilket betyder att vi borde börja redan 15.30 hoppas detta är möjligt för er? Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning