Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten utvecklar sin kompetens inom den kliniska mentalvården beträffande patienter som lider av olika former av kriser, missbruks -och grunläggande mentala problem. Studerande utvecklar kompetensen inom det kontextuella kliniska vårdandet. Kompetensen ökar inom undersökning, emottagande och vårdandet av den akut sjuka patienten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna identifiera, bemöta och vårda patienter i olika former av kriser och missbruk. Studenten kan även igenkänna och bemöta grundläggande mentala aspekter inom vården. Studenten skall också förstå de viktiga principerna vid emottagandet av en patient vid en jourpoliklinik, samt undersökning och uppföljning av den akut sjuka patienten. Studenterna måste veta principerna för in- hospital avancerad resuskitering.

Innehåll

- olika former av kriser - krisvård - krisservice - olika former av missbruk - grundkunskap i mentalvård - introduktion i jourpoliklinisk vård - emottagande och undersökning av den akut sjuka eller skadade patienten på en jourpoliklinik (ABCDEF, NEWS) - multiprofessionellt samarbete - vårdkedjan: prehospital vård - jourpoliklinisk vård - vård på avdelning - läkemedelsadministration

Förkunskaper

Avklarade studier före deltagande i kursen: Klinisk vård I och II Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Anatomi och fysiologi Minst ett praktikfält (minimi 5 veckor) bör vara avklarat före kursen

Mer information

Introduktionsföreläsningen är obligatorisk. Simuleringar och skill stations obligatoriska och kan inte kompenseras med uppgifter.

Litteratur

1) Cullberg, J. 2006. Kris och utveckling 2) Cullberg, J. 2005. Dynamisk psykiatri. (valda delar) 3) Clarke, D, Ketchell, A. 2014. Att vårda akut sjuka vuxna. Prioriteringar vid bedömning och omhändertagande. Studentlitteratur. ELLER Wood, I., Garner, M (red).2013. Inledande omhändertagande av akut sjuka personer - en bok för sjuksköterskor. Studentlitteratur 4) Jevon, P. & Ewens, B. (red) 2014. Att övervaka patienter med livshotande sjukdom. Studentlitteratur (valda delar) 5) Aktuella artiklar och forskningar 6) Föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Hemtentamen i kris och drog Examination 2 Seminarier i kris och drog Examination 3 Tentamen inom poliklinisk vård övervakad på itsLearning i skolan Deltagande i skill stations och simuleringar obligatoriska, kan inte kompenseras med uppgifter.

Lärare

 • Kielo Emilia
 • Savolainen Jari
 • Skogster Annika
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Skogster Annika

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (88 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-18 till 2020-03-30

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-31 09:15 - 11:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Online föreläsning om kursens upplägg och uppgifter. Zoom länken hittar ni på itsLearning Savolainen Jari
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2020-04-28 09:00 - 15:30 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Seminarier ONLINE - Jari Savolainen Savolainen Jari
2020-04-29 09:00 - 15:30 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Seminarier ONLINE - Jari Savolainen Savolainen Jari
2020-05-22 09:00 - 15:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Distanstentamen Savolainen Jari

Kurs- och studieplansökning