Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kursen bidrar till att utveckla studentens kliniska kompetens inom psykiatrisk hälso -och sjukvård.

Läranderesultat

Läranderesultat för tillämpade studier i psykiatrisk vård är följande: Teoretiskt kunnande / Teoreettinen osaaminen: har kunskaper om det det psykiatriska hälso -och sjukvårdssystemet omaa tietoa psykiatrisesta terveydenhuoltojärjestelmästä har kunskaper i mental hälsa och i mentala störningar omaa tietoa mielenterveydestä ja eri mielenterveyden häiriöistä Handlingsförmåga i praktiska situationer / Toimintavalmius käytännön tilanteissa: förstår den psykiatriska vårdprocessens särdrag och kan tillämpa dessa ymmärtää psykiatrisen hoitoprosessin ominaispiirteitä ja osaa soveltaa niitä kan identifiera, bemöta och vårda patienter med olika psykiska problem och sjukdomar osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa erilaisista psyykkisistä ongelmista ja sairauksista kärsiviä potilaita kan delta i vårdens planering, förverkligande och utvärdering samt göra en skriftlig vårdplan pystyy osallistumaan hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä laatimaan kirjallisen hoitosuunnitelman inser vårdrelationens betydelse och kan medvetet använda sina egna färdigheter för att främja patientens hälsa mieltää hoitosuhteen merkitys ja pystyy tietoisesti käyttämään omia taitojaan potilaan terveyden edistämiseksi Etiskt förhållningssätt / Eettisyys: kan tillämpa etiska principer i den psykiatriska kontexten osaa soveltaa eettisiä periaatteita psykiatriseen ympäristöön är medveten om sitt eget kunnande och sina egna gränser samt kan använda handledning som stöd för sin professionella utveckling tiedostaa omat rajansa ja osaamistasonsa, sekä pystyy hyödyntämään ohjausta oman ammatillisen kasvun kehittämisessä inser variationer i närhet/distans fenomenet i den psykiatriska vården ymmärtää läheisyys/etäisyys ilmiön variaatioita psykiatrisessa hoitotyössä

Innehåll

Tillämpade studier i psykiatrisk vård.

Mer information

Om det gått över två år sedan kursen psykiatrisk vård avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (62 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-24 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-02-24 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-02-25 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-02-25 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-02-26 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-02-26 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-02-27 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-02-27 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-02-28 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-02-28 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-02-29 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-01 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-02 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-02 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-03 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-03 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-04 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-04 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-05 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-05 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-06 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-06 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-07 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-08 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-11 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-11 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-12 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-12 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-13 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-13 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-14 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-15 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-16 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-16 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-18 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-18 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-19 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-19 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-20 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-20 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-21 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-22 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-23 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-23 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-24 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-24 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-25 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-25 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-26 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-26 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-27 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-27 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-28 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-29 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-30 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-30 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-03-31 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-03-31 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-04-01 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-01 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-04-02 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-02 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-04-03 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-03 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-04-13 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-04-14 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-04-15 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-04-16 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-04-17 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-20 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-21 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-22 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-23 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-24 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-27 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-28 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-29 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-04-30 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-01 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-04 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-05 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-06 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-07 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-08 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-11 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-12 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-13 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-14 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-15 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-18 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-19 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-20 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-21 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård
2020-05-22 08:00 - 16:00 Praktik: Psykiatrisk vård

Kurs- och studieplansökning