Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten förstår hälsopreventionens och den hälsofrämjande verksamhetens betydelse och metoder inom hem- och öppenvården. Studenten får en fördjupad förståelse för den äldre klienten och klienter från främmande kulturer. Studenten får en inblick i samarbetet mellan anstalt- och öppenvården samt ser betydelsen av helhetsvården och kontinuiteten. Studenten lär sig att samarbeta med olika professioner på ett klientcentrerat sätt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att självständigt och som en del av ett mångprofessionellt team planera, utföra och utvärdera ett hembesök och ett öppenmottagningsbesök samt göra en vård- och serviceplan för klienten. Studenten kan se hemvårds- och öppenvårdsklientens hälsoresurser och utvecklar sitt tankesätt i hälsoprevention och -promotion. Studenten är bekant med bedömning av vårdbehov per telefon och känner till telefonrådgivningens användningsområde. Studenten kan beakta de speciella frågor som berör klienter från främmande kulturer. Studenten känner till och beaktar den äldre klientens specialbehov i vården, inklusive läkemedelsbehandling, näringslära och rehabilitering. Studenten känner till det normala åldrandets processer och identifierar avvikelser från det normala åldrandet. Studenten blir bekant med olika digitala möjligheter som komplement inom öppenvården.

Innehåll

Hemvård, hemsjukvård Gerontologi Geriatri Öppenvård Teamarbete Rehabilitering Näringslära Läkemedelsbehandling Vaccinationsberedskap 1sp Simulering

Förkunskaper

Klinisk vård 1 ska vara godkänd Klinisk vård 2 Läkemedelslära och patientsäkerhet Anatomi och fysiologi Medicin 1

Kursen ersätter följande kurser

Hemsjukvård, äldrevård och öppenvård (2014)

Mer information

Obligatorisk närvaro vid seminarier, övningar och simulering! Kursen förverkligas i samarbete med studenter från Axxell och Prakticum som en del av NURED-projektet.

Litteratur

Aktuella forskningsartiklar, meddelas i början av kursen. Kirkevold, M.; Brodtkorb, K.; Hylen Ranhoff, A. 2010. Geriatrisk omvårdnad. God omsorg till den äldre patienten. Liber. Hedman, Ann-Marie & Jansson, Wallis. 2015. Äldrevård och äldreomsorg. Pearson. Basun, Hans (red.). 2013. Boken om demenssjukdomar. Liber. Skhole

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 65 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Simulering en dag/student - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Grupparbete med seminarier Hemtentamen Obligatorisk närvaro på simuleringar och övningar Aktivt deltagande under kursens gång kan verka höjande på kursvitsordet. Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Grupparbete 40% Tentamen 60%

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Skogster Annika
 • Tillman Ilse
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa
 • Werner Tove

Examinator

Grönlund Anu

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (58 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2018-10-30 - Tentamina
 • 2018-10-02 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 12:00 - 14:30 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Introduktion till kursen. Grönlund Anu
2019-08-29 08:00 - 10:30 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Det normala åldrandet. Vanliga sjukdomar hos den äldre befolkningen. Grönlund Anu
2019-09-04 12:45 - 14:15 D4107-08 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Säker läkemedelsbehandling i hemmet. Skogster Annika
2019-09-06 08:30 - 11:00 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Öppenvård och e-tjänster inom hemvården Ekman Petra
2019-09-11 09:00 - 11:30 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Demenssjukdomar och övriga vanliga sjukdomar bland de äldre. Grönlund Anu
2019-09-12 08:00 - 10:30 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Teori Grönlund Anu
2019-09-18 14:00 - 16:30 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Mångprofessionellt teamarbete i hemvården. Att må bra i arbetet. Expertföreläsning av Marianne Meyer-Arnold. Grönlund Anu
Meyer-Arnold Marianne
2019-09-30 12:15 - 14:30 D4107-08 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Rehabilitering von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-04 08:30 - 16:00 F143 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Obligatorisk seminariedag där alla grupper presenterar sina casearbeten. Ekman Petra
Grönlund Anu
2019-10-07 09:00 - 15:30 E490 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Blodprovstagning Ekman Petra
Grönlund Anu
2019-10-15 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Grönlund Anu
Stenbäck Pernilla
2019-10-15 09:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Grönlund Anu
2019-10-22 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Ekman Petra
Grönlund Anu
2019-10-22 09:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Ekman Petra
Grönlund Anu
2019-10-23 09:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Grönlund Anu
2019-10-23 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Grönlund Anu
2019-10-24 09:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Grönlund Anu
2019-10-24 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Grönlund Anu

Kurs- och studieplansökning