Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden har kunskaper om vårdandets, vårdarbetets och vårdvetenskapens idéhistoriska rötter och trender, samt kunskaper i vårdetikens grunder och förmåga att reflektera kring vårdetiska utmaningar som utgångspunkt för olika val och beslut.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå vårdandets, vårdarbetets och vårdvetenskapens historia samt de idémönster som aktualiserats under olika tider och i olika sammanhang; att redogöra för idéhistorisk metod och källkritik; att reflektera över vårdandets grundläggande värden och olika värderingar; att öka medvetenheten om sin egen inre etik.

Innehåll

- Vårdandets och vårdarbetets idéhistoriska rötter. _ Vårdvetenskapens idéhistoria genom valda klassiska och nutida tänkare inom vårdvetenskap. - Idéhistoriska metoder och källkritik. - Vårdandets etik: den caritativa etikens grundkategorier, -sjukskötarens etiska kod, - etiska teorier; yttre och inre etik samt ansvar.

Förkunskaper

Första läsårets kurser för prestationen av hela kursen.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Obligatorisk närvaro under simuleringar och seminarier. Övningar och uppgifter som här till kursen skall utföras av alla oberoende av närvaro under föreläsningar.

Litteratur

1. Eriksson K (red.) 1995. Mot en caritativ vårdetik. 2. Eriksson K, Matilainen D (red.) 2002. Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis". Båda böckerna utgivna i Åbo Akademis serie Vårdforskning. 3. Sandman & Kjellström. 2014. Etikboken - Etik för vårdande yrken. Studentlitteratur AB, Lund. 4. Juujärvi & Myyry & Pesso. 2007. Eettinen herkkyys ammatllisessa toiminnassa. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 5. Leino-Kilpi & Välimäki. 2014. Etiikka hoitotyössä. Sanoma Pro Oy, Helsinki 6. Tamm M. 2004. Tanke och tro. Historiska nedslag i hälsa, sjukdom, liv och död. Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 127 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 127 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1:Två skriftliga uppgifter; gruppuppgift och individuell skriftlig uppgift Examination 2: Deltagande i gruppens simuleringsövningar Kursens bedöms med vitsord utifrån prestationerna i de skriftliga uppgifterna.

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Gray Pamela
 • Grönlund Anu
 • Savolainen Jari
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Wallinvirta Eivor

Examinator

Savolainen Jari

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (88 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-01-04 till 2020-05-30

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-24 10:15 - 13:00 Vårdetik Denna tidigare reserverade och planerade resursföreläsningen med Pamela Gray förverkligas p.ga Covid-19 situationen med pedagogiska metoder på distans. Vänligen följ med kursens itslearning sida. Gällande denna föreläsning hittas materialet i mappen Idéhistoria. Savolainen Jari
2020-03-26 09:00 - 12:00 Vårdetik Denna tidigare reserverade och planerade resursföreläsningen med Eivor Wallinvirta förverkligas p.ga Covid-19 situationen med pedagogiska metoder på distans. Vänligen följ med kursens itslearning sida. Gällande denna föreläsning hittas materialet i mappen Resursföreläsningar 26.3.0ch 30.3. samt material. Savolainen Jari
2020-03-30 12:30 - 15:30 Vårdetik Denna tidigare reserverade och planerade resursföreläsningen med Eivor Wallinvirta förverkligas p.ga Covid-19 situationen med pedagogiska metoder på distans. Vänligen följ med kursens itslearning sida. Gällande denna föreläsning hittas materialet i mappen Resursföreläsningar 26.3.0ch 30.3. samt material. Savolainen Jari
2020-04-02 09:00 - 12:00 Vårdetik Denna tidigare reserverade och planerade resursföreläsningen med Jari Savolainen förverkligas p.ga Covid-19 situationen med pedagogiska metoder på distans. Vänligen följ med kursens itslearning sida. Gällande denna föreläsning hittas materialet i mappen Vårdrelationen. Savolainen Jari
2020-04-17 09:00 - 16:00 Vårdetik Simulering SJ18 förverkligas som distansundervisning via Zoom. Vänligen se närmare information på kursens itslearning sida vid kursens start den 24.3.2020. Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-04-21 10:15 - 17:00 Vårdetik Simulering SJ18 förverkligas som distansundervisning via Zoom. Vänligen se närmare information på kursens itslearning sida vid kursens start den 24.3.2020. Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-04-22 09:00 - 16:00 Vårdetik Simulering FV18 förverkligas som distansundervisning via Zoom. Vänligen se närmare information på kursens itslearning sida vid kursens start den 24.3.2020. Ericsson Christoffer
Savolainen Jari

Kurs och studieplanssökning