Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmålet är att studenten efter avslutad kurs har en grundläggande kunskap om läkemedelsbehandling och klarar av läkemedelsräkningen så att en säker patientvård kan utföras. Du förstår grunderna i patientsäkerhetsarbetet i Finland och kan ge exempel på de vanligaste säkerhetskteorierna. Denna kurs bidrar till att utveckla kompetensen: Kontextuell klinisk vårdande och medicinsk kompetens.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att - se läkemedelsbehandling i patientvården som en helhet som omfattar kunskap inom olika områden såsom etik, juridik, anatomi, fysiologi och kemi, farmakologi och matematik - känna till olika former av läkemedel och i huvuddrag veta hur läkemedlen påverkar organismen - känna till de olika skedena i läkemedelsbehandlingsprocessen - vara medveten om vad som är säker läkemedelsbehandling och se kopplingen till patientsäkerhet - vara medveten om sitt ansvar vid läkemedelshantering och kunna handla enligt direktiven givna av arbetsgivaren - behärska den terminologi och de räkneoperationer som behövs för att garantera patientens säkerhet - ha beredskap att handleda patienten i frågor som berör läkemedelsbehandling Du kan förklara begreppen som används i patientsäkerhetsarbetet. Du kan ge exempel på de vanligaste säkerhetsteorierna. Du förstår hur risker kan förebyggas och begränsas. Du kan ge exempel på hur mänskliga faktorer påverkar ditt arbete och hur du genom att arbeta i team kan förbättra säkerheten.

Innehåll

Teoriundervisning * Inledning, presentation av innehåll och litteratur * Definitioner och begrepp. * Läkemedlets skede i organismen * Administrationssätt och läkemedelsformer * Etikettydning, recept och utdelning av läkemedel till patienten * Säker läkemedelsbehandling * Patientsäkerhet * Sjukskötarens ansvarsområde * Biverkningar och felanvändning av läkemedel * Läkemedel för specialgrupper, läkemedel och äldre Workshop 1-6 i läkemedelsräkning i grupper enligt utbildningsprogram * Introduktion till Pharmaca Fennica * Räkneövningar Nätkursen Professionell patientsäkerhet - webbutbildning. web: potilasturvaportti.fi. Registreringsadressen får du från ItsLearning. Patientsäkerhet: mänskliga faktorer, systemsäkerhet och säkerhetskultur.

Förkunskaper

Kursen är en fri helhet som integreras delvis med kursen klinisk vård I. Studenten bör ha deltagit i kursen anatomi och fysiologi för att kunna delta i denna kurs.

Mer information

Studenten måste ha kursen godkänd före hen kan gå ut på praktik. Efter avklarad kurs, skall studenten tentera läkemedelsräkning varje termin. Läkemedelsräkningstenten får inte vara äldre än 6 månader då man går ut (datumet då praktiken startar).

Litteratur

1) * Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Helsinki. * Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito. SanomaPro, Helsinki Alternativ på svenska: * Hordeng H. & Spigset O. (red.). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. 2009. Studentlitteratur. Lund. 2) * Säker läkemedelsbehandling. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2007:15 , ISSN 1236-2050. ISBN 978-952-00-2368-3 (inh.), 978-952-00-2369-0 (PDF). http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documen t s/11882/index.htx 3) * Kompendium i läkemedelsräkning (övningsuppgifter) 4) * annat studiematerial och föreläsningsmaterial på Itslearning Rekommenderad litteratur: * Kivelä S-L. 2004. Vanhusten lääkehoito. Hygieia. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. ISBN 951-26- 5117-3. * Kragh A. (red.) 2005. Äldres läkemedelsbehandling ? orsaker och risker vid multimedicinering. Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03906-9 * Ranta I. (toim.).Sairaanhoitaja & lääkehoito. Hoitotyön vuosikirja 2013. Sairaanhoitajaliitto. Fioca Oy. Helsinki. Böcker i läkemedelsräkning: * Ernvall Sirpa, Pulli Antero, Salonen Anne- Marie, Nurminen Marja-Leena, Kaukkila Hanna-Sisko, 2006. * Läkemedelsräkning. Utbildningsstyrelsen 2006 . ISBN 952-13-2734-0. alternativt * Ernvall S. m.fl. 2005. Lääkelaskenta. WSOY. Porvoo. ISBN 951-0-30244-9

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Självstudier - 45 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 90 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Nätkursen i patientsäkerhet bör vara avklarad senast 20.12.2020

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 1) Tentamen i läkemedelsbehandling 2) Tentamen i läkemedelsräkning 3) Genomförd nätbaserad kurs i patientsäkerhet Läkemedelsbehandlingsentamen består av en teoretisk del som innefattar läkemedelsbehandlingen och värderas med vitsord. Läkemedelsräkningstentamen innehåller 10 tal som för godkänd prestation alla skall vara rätt räknade. Läkemedelsräkningen värderas med godkänd/underkänd. Patientsäkerheten avläggs som en nätbaserad kurs. Intyg över gjord kurs lämnas in på itsLearning. Mer information under närundervisningstillfällena. OBS! För att få gå ut på yrkespraktik bör man ha denna kurs avklarad.

Lärare

Skogster Annika

Examinator

Skogster Annika

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • 2019-12-20 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-16 09:15 - 12:00 F143 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Introduktionsföreläsning - Be there! Skogster Annika
2019-10-18 09:15 - 12:00 F249 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori Skogster Annika
2019-10-21 09:15 - 12:00 F249 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsräkning - olika typers räknesätt inom läkemedelsbehandling (Rekommenderar att du är närvarande!) Skogster Annika
2019-10-23 09:15 - 12:00 F249 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori Skogster Annika
2019-10-24 09:15 - 12:00 F249 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori Skogster Annika
2019-10-28 10:15 - 16:00 D4110 Läkemedelsworkshop Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-10-29 10:15 - 16:00 D4110 Läkemedelsworkshop Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-11-12 12:00 - 14:00 F365 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2019-11-12 12:00 - 14:00 E383 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2019-11-12 12:00 - 14:00 B323 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2019-11-12 12:00 - 14:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2019-11-18 12:30 - 16:00 D4110 FRIVILLIGA Läkemedelsworkshop Tema enligt önskemål, ha färdiga frågor när ni kommer! Skogster Annika
2019-11-20 08:45 - 16:00 Läkemedelsworkshop tillsammans med klinisk vård 1 skills Skogster Annika
2019-12-02 09:15 - 12:00 D4110 FRIVILLIGA Läkemedelsworkshops Läkemedelsworkshops för er som inte har klinisk vård. Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-12-03 12:15 - 15:00 D4110 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops för er som inte har klinisk vård. Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-12-11 08:30 - 11:30 D4110 Läkemedelsworkshop Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-12-11 12:30 - 16:00 D4110 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Räkneworkshops. Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-12-12 11:45 - 13:00 B323 Läkemedelsräkning TENTAMEN TENTAMEN I första hand för dem som skall delta i lucia 13.12!!! Boka in er på itsLearning. Skogster Annika
2019-12-12 13:30 - 16:30 F365 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Tentamern läkemedelsräkning - Boka in er i itsLearning Skogster Annika
2019-12-13 10:00 - 15:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Tentamen i läkemedelsräkning - Boka in er i itsLearning! kl 10:00 klass E385 kl 12:00 klass E385 Skogster Annika
2019-12-16 12:00 - 15:00 D4110 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops för dem som inte kom igenom läkemedelsräknetenten Skogster Annika
2019-12-17 09:00 - 11:00 D4110 Läkemedelsworkshop Skogster Annika
2019-12-17 12:00 - 16:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Omtentamen i läkemedelsräkning - boka in er i itslearning vid behov Skogster Annika
2020-01-08 09:15 - 11:00 F365 Läkemedelsbehandling OMTENTAMEN teoridelen OMTENTAMEN i Läkemedelsadministration teoridelen Skogster Annika
2020-01-08 12:00 - 16:00 D4110 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsräkning workshops Skogster Annika
2020-01-09 13:00 - 16:00 D4110 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsräkning workshops Skogster Annika
2020-01-13 12:00 - 16:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Tentamen i läkemedelsräkning Skogster Annika
2020-01-20 12:30 - 15:30 E383 Läkemedelsräkning OMTENT - Medication calculation RE-EXAM Omtentamen i räknetenten Re-exam in the calculation exam Skogster Annika

Kurs och studieplanssökning