Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge barnmorskestuderande beredskap att vårda det kritiskt sjuka barnet. studerande har beredskap att transportera ett kritiskt sjukt barn i kuvös mellan vårdenheterna. Studerande har beredskap att förbereda återupplivningsbordet, (sug), syresätta och ventilera den nyfödda vid behov. Studerande kan ta hand om nyföddas näringstillstånd och behärskar olika metoder att nära barnet. Studerande kan handleda och stöda föräldrarna i relation till sitt nyfödda barn.

Läranderesultat

Studerande skall ha färdigheter att teoretiskt och praktiskt inneha grundkunskaper i det nyfödda barnets specialbehov (tex. prematuritet, SGA eller LGA och de mest allmänna hälsohindren hos nyfödda) Studerande skall kunna etiskt bemöta barnet och föräldrarna Studerande skall känna till barnmorskans ansvar och roll då det föds ett barn med specialbehov, ss påbörja första hjälp Studerande skall känna till patientsäkerheten i vården av ett nyfött barn Studerande skall kunna uppmuntra och stöda blivande och nyblivna föräldrar till tidig interaktion med barnet och handleda vid vården Studerande skall förstå det tvärprofessionella teamets betydelse i barnmorskans yrkesroll Studerande skall kunna avgöra vårdbehovet och göra beslut angående vården enligt vårdrekommendationer och föreskrifter i neonatalvården.

Innehåll

Handledd barnintensivvårdpraktik 5sp Eller VALBAR YREKSPRAKTIK; studerande kan fritt välja 5sp (7t/dag/3ve) praktik inom barnmorskeyrkets område enligt eget intresse. MÅLSÄTTNINGAR: studerande skapar själv sina målsättningar till studieperioden kompletterande sitt tidigare kunnande och fördjupar sin förståelse om barnmorskans yrkesområden.

Förkunskaper

Grundstudier för sjukskötare. FIHV 1 och FIHV 2 (teori och praktik) -Barnmorskearbete och o/nyfödda barnet (deltagit i kurs och ordinarie tentamen) -Sexual och reproduktivhälsa (deltagit i kurs och ordinarie examination)

Kursen ersätter följande kurser

-Fördjupade studier i neonatalvård 5sp

Mer information

Neonatal praktik, på neonatal intensiv eller övervakningsavdelning (konsultera ansvarig lector vid bokning av praktikplats) Om studerande har tidigare gjort både neonatalvård och gynekologisk vård i sjukskötarutbildningen kan hon välja fritt 5sp fördjupad yrkespraktik inom barnmorskeyrkets område

Litteratur

Se teorikurssen

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 20 timmar
  • Praktik - 115 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd handledd yrkespraktik -inlämnad skriftligt arbete se its learning godkänd skriftlig uppgift (3-5sidor) 3 vetenskapliga forskningsartiklar, reflektion och analys - artiklarna refereras korrekt

Lärare

Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

alternativt v. 34-36 v. 48-51 nyföddas övervakningsenhet/ nyföddas intensiv avdelning (L2, VVO, K7, BMI...) -eller valbar praktik inom barnmorske yrkets område

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning