Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana skriftliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi inom vårdområdet och facktexter Mötesteknik Meddelanden och anvisningar Rapporter Språkriktighet och språkvård Muntlig kommunikation i vårdsituationer

Förkunskaper

Kunskapsnivå i finska minst B1 (europeiska referensramen för språk). Inhemska språk 1, finska för BM, HV, SJ, grupp A är avsedd för studenter som är vana att använda finska och B-kursen för de övriga.

Mer information

Omtentamen: omtentamen 1: 3.9.2020, kl. 12.15-14.15, D4109 omtentamen 2: 10.12.2020, kl. 10.15-12.15, D4106 Kontakta läraren per e-post angående tidpunkt för senare personlig omtentamen. Gruppdelningen i finska A-grupp är avsedd för studerande som har vitsord i finska som modersmål från grundskolan eller andra stadiet eller magna cum laude approbatur eller högre i finska som det andra inhemska språket (A-språk). B-grupp är för alla som inte tillhör någon av de ovan nämnda grupperna och för alla som känner sig behöva dels stimulans (har inte använt finska på länge) dels stöd i att höja och stabilisera sina kunskaper till den nivå som fordras i yrkeslivet. A-gruppen är en mofi-orienterad grupp för dem, som redan behärskar finska aktivt. I formläran är målet att hitta verktyg och eventuellt metoder för finslipning av grammatiken och rättskrivningen. För studenten kan målet tänkas vara att nå goda kunskaper (vitsorden 3, 4 eller 5) och att finjustera ordvalet för utmanande situationer. Undervisningen går helt på finska. I B-gruppen prioriteras aktiveringen av de passiva kunskaperna i den finska formläran. Avsikten är att jämte yrkesvokabulären förkovra och aktivera basordförrådet. För studenten är det främsta målet kanske att få verktyg för att kunna kontinuerligt förkovra sitt finska språk och att klara av nöjaktiga kunskaper i finska (vitsorden 1 och 2). Svenska används som stödspråk på kursen. Kursinnehållet är identiskt i båda grupperna. Även slutprovet är detsamma för båda grupperna. Man kan alltså få femma i finska oavsett vilken grupp man har valt. Huvudmålet för alla är att hitta medel, verktyg och alternativ att uttrycka sig så korrekt som möjligt både muntligt och i skrift i olika klientkontakter.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Självstudier - 16 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 42 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 42 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Examination 1 Mötesdokument och -aktivitet 15 % (deltagande i mötesövning) Examination 2 Forskningrapport 25 % Examination 3 Skriftlig tentamen 60 %

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-26 13:15 - 15:00 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A Lehtola Minna
2020-04-02 13:15 - 15:00 D4109 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A Lehtola Minna
2020-04-09 13:15 - 15:00 D4109 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A Lehtola Minna
2020-04-22 12:30 - 14:30 D4109 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A Lehtola Minna
2020-04-27 14:15 - 16:00 D4109 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A Lehtola Minna
2020-05-05 10:00 - 12:00 D173 Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning