Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att: - förbättra förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika rutinmässiga yrkesrelaterade talsituationer. - att utveckla förmågan att behandla autentisk engelsk text. - att utveckla ett flytande språk i tal och skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: Läsa - kunna förstå, tolka och förklara yrkesterminologi utan större problem. - ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit viktig vårdterminologi. Lyssna - kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på arbetet, i skolan och på fritiden. Tala (produktion) - kunna ge klara, relativt detaljerade beskrivningar av organisationsstrukturen på et sjukhus, mediciner, tjänster och processer. Tala (samverkan) - att relativt flytande kunna samverka med infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar och debatter. Skriva - klara av att uppge sina personalia och förklara sin utbildning och sin arbetserfarenhet. - klara av att skriva en platsansökan och CV. - vara förtrogen med etikett rörande e-post och affärskorrespondens. - kunna skriva grundläggande för branschen typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik, aktuella artiklar i branshen, att upp patientberättelser

Förkunskaper

Kompetensnivå B1.1 (Common European Framework)

Mer information

Inlämningstider bör hållas! Närvaro obligatorisk.

Litteratur

En av följande romaner (bestäms på första träffen): Look Me in The Eye av John Robinson My Stroke of Insight av Jill Bolte Taylor Thinking in Pictures av Temple Grandin Left Neglected av Lisa Genova As We Are Now av Mary Sarton So Many Eversts av Diana Webster Still Alice av Lisa Genova Övrigt material tillhandahålls av föreläsaren

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Tillräcklig aktivitet (övningar och närundervisning). Examination 2 Skriva en rapport med riktig struktur. Examination 3 Producera ett välstrukturerat sammandrag elelr analys. Examination 4 Hålla en presentation. Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i för branshen lämpligt format. Ytterligare mindre muntliga och skriftliga uppgifter kan inkluderas enligt behov Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning upp till 25% var. Läsförståelse upp till 20% Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för att bli godkänd. Aktivitet (närvaro & övninngsuppgifter)upp till 20%, betygsätts enligt: 59-62% 1 63-67% 1,5 68-72% 2 73-77% 2,5 78-81% 3 82-86% 3,5 87-91% 4 92-96% 4,5 97-100% 5

Lärare

 • Kimberley Nigel
 • Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-25 12:00 - 14:00 English First meeting, online class for all groups Ray Jan-Anders
2020-03-31 13:00 - 15:00 Engelska SJ Kimberley Nigel
Ray Jan-Anders
2020-04-09 10:00 - 12:00 Engelska zoom Kimberley Nigel
Ray Jan-Anders
2020-04-16 10:00 - 12:00 Engelska zoom Kimberley Nigel
Ray Jan-Anders
2020-04-24 10:00 - 12:00 Engelska zoom Kimberley Nigel
Ray Jan-Anders
2020-04-27 10:00 - 11:45 Engelska SJ Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-04 12:00 - 14:00 Engelska BMHV/SJ/FV Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-11 08:15 - 10:00 Engelska SJ Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-18 10:00 - 12:00 Engelska BMHV/SJ/FV Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-26 08:30 - 10:00 Engelska SJ Ray Jan-Anders
2020-05-26 10:00 - 11:30 Engelska SJ Ray Jan-Anders
2020-05-26 11:30 - 13:00 Engelska SJ Ray Jan-Anders
2020-05-26 13:00 - 14:30 Engelska SJ Ray Jan-Anders

Kurs- och studieplansökning