Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får en djupare insikt i specialteman inom sjukvården och fördjupar sin kompetens inom sjukskötarens kliniska vårdarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande: Kan definiera behovet av vårdarbete, planera, förverkliga och utvärdera vården av patienten Förstår vikten av att bedöma vårdbehovet gällande olika akuta sjukdomstillstånd

Innehåll

Centralt innehåll: - Organtransplantationer - Patienten med akut bröstsmärta - EKG tolkning - Immobiliseringsövningar - Dissekering av olika organ

Förkunskaper

Deltagandet i kursen kräver att alla kliniska studier (teori & praktik) från årskurs 1-3 är avklarade. De utomstående föreläsarna kommer delvis att vara finskspråkiga och delprestationer kommer att innehålla finskspråkigt material så studenten måste klara av finska för att kunna delta i kursen

Mer information

Introduktionsföreläsningen obligatorisk. Delar av kursen går på finska.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 12 timmar
  • Praktiska övningar - 14 timmar
  • Självstudier - 93 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar
  • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen är uppbyggd med olika specialteman från sjukvården som du får fördjupa dig i. Vi arbetar utgående från case och du får möjlighet till expertföreläsningar och praktiska övningar. Casen görs i grupp och framförs på ett seminarium. Aktivitet och deltagande i praktiska övningar påverkar slutvitsordet.

Lärare

  • Skogster Annika
  • Tillman Ilse

Examinator

Skogster Annika

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-18 till 2019-09-01

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 13:00 - 16:00 D4110 Specialteman inom sjukvården Introduktionsföreläsning. Eventuellt avslutas föreläsningen tidigare. Skogster Annika
2019-09-24 09:15 - 14:00 E493 Specialteman inom sjukvården Seminarier Skogster Annika
2019-09-26 12:30 - 18:00 E492 Specialteman inom sjukvården Dissekering av organ Tillman Ilse
2019-10-01 09:00 - 16:00 E488 Specialteman inom sjukvården Immobiliseringsutbildning. Bekväma och oömma kläder, gärna ärmlöst och shorts under. Skogster Annika

Kurs- och studieplansökning