Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa förståelse för människokroppens byggnad och funktioner och förstå de bakomliggande kemiska grunderna för människokroppens funktioner

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten : -kunna beskriva människokroppens byggnad och namnge organen på engelska och med vetenskapliga namn -förstå och kunna beskriva de olika organsystemens; rörelseapparatens, cirkulationssystemets, andningsorganens, matspjälkningssystemets, urinorganens, fortplantningaorganens, de endokrina organens, nervsystemets och sinnesorganens funktioner. -vara medveten om mekanismerna för uppkomst av sjukdom - kunna analysera patienters normala kroppsfunktioner och identifiera sjukdomstillstånd.

Innehåll

Anatomi och fysiologi: Den friska människokroppens byggnad och funktion. Föreläsnigar och obligatoriska anatomiverkstäder / hemuppgifter

Förkunskaper

Behövs ej

Litteratur

Berne & Levy; Principles of physiology, [editors] Matthew N. Levy, Bruce A. Stanton, Bruce M. Koepplen Essentials of Human Anatomy & Physiology, global edition. Elaine M. Marieb. Pearson Eller motsvarande bok

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 6 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
  • Självstudier - 115 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Skriftlig tentamen och individuella presentationer under kursens gång. Studeranden bör närvara vid minst 80% av närundervisningen.

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2019-12-05 - Tentamina

Kurs- och studieplansökning