Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att... - studerande innehar pedagogiska- och didaktiska kunskaper i syfte att kunna tillämpa dem i personal- och patientundervisning. - studerande kan använda sig av olika handledningsformer som verktyg i det kommande yrkeslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - Kunna planera och hålla en undervisningslektion för olika målgrupper inom vården - Inneha kunskap om olika former av handledning och få egen erfarenhet av grupparbetshandledning - Vara förmögen att möta och handleda patienter med olika kulturell bakgrund, samt inneha insikt i hur människan påverkas av sin historia - Kunna handleda och ge vårddirektiv åt patienter och anhöriga inom specifikt förstavården, specifikt i situationer där patienterna inte transporteras

Innehåll

- den pedagogiska och didaktiska processen - undervisningsplanering och genomförande av en undervisningslektion - arbetshandledning som metod i yrkeslivet - handledning av studeranden - Simuleringsövningar av patientfall i prehospitala vården

Förkunskaper

Grundstudier inom akutvård

Litteratur

Litteraturen publicerad på itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1.Godkänd prestation i patienthandledning 2.Godkänd prestation i planering och utförande av undervisningslektion 3. Godkänd individuell skriftlig uppgift

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ericsson Christoffer
 • Takala Sami
 • Åkermarck Erica

Examinator

Ericsson Christoffer

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 08:00 - 11:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Obligatorisk närvaro 8-11 SJ, BM och HV. FV kommer till 09:00 Helsingfors stad kommer och berättar om jobb erbjudanden kl 10:50 Åkermarck Erica
2020-01-08 09:00 - 16:00 E492 Lärande och handledning inom akutvården (första hjälp för medianomer) Övningar i första hjälp för dig som deltar i kursen Fiktivt berättande. Ericsson Christoffer
Löv Monica
2020-01-10 08:00 - 11:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica
2020-01-13 12:00 - 16:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica
2020-01-14 08:00 - 10:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica

Kurs- och studieplansökning