Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Syftet med den här praktiska träningen är att fördjupa kunskapen som studerande har erhållit under de teoretiska studierna och tidigare praktiker.

Läranderesultat

I slutet av praktien bör studerande kunna förstå olika vårdaspekter och använda den kunskap han/hon har om vården. Harjoittelun päättyessä opiskelijan odotetaan ymmärtävän hoitotyön eri osa-alueita ja aktiivisesti käyttävän kaikkea oppimaansa tietoa hyväkseen hoitotyön eri kontekteissa. Studerande kan förstå behoven och metoden för hälsofrämjande, rehabiliterande vård samt ett ledarskap för att främja hälsa i olika omvårdnadskontekster Opiskelija ymmärtää terveysdenedistämisen tarpeen ja keinot, omaa kuntouttavan työotteen osana terveyden edistämistä eri hoitotyön kontekteissa. Studerande kan planera och genomföra vården av patienten / klienten i olika omvårdnadskontekster. Opiskelija osaa suunnitella potilaan / asiakkaan hoitoa eri hoitotyön konteksteissa. Studenten kan dokumentera vårdverksamheten enligt avdelningens krav. Opiskelija osaa dokumentoida hoitoa tavalla, jonka yksikkö jossa hän työskentelee, vaatii.

Innehåll

Praktiken innefattar 10 veckors praktik enligt examinatorns anvisningar. Timantalet för praktiken är 38h/vecka samt eget arbete 2 h/vecka.

Förkunskaper

-Första årets studier avklarde - inre medicinsk praktik - kirurgisk vård praktik

Kursen ersätter följande kurser

NS-3-001 (0) - Extension Studies Practical Training

Mer information

Praktikplatsen reserveras via Jobiili och bör vara gjord inom utsatt tid. Platsen måste bokas minimum två veckor före praktiken börjar så det finns tillräckligt med tid att bekräfta platsen. Ifall studerande inte kan påbörja praktiken, måste platsen annulleras två veckor före den börjar. CV:n måste vara uppdaterad före reservationen görs. Informera läraren att då ska på praktik. Uppgifterna för kursen finns i Itslearning samt information om praktiken. Logga in i kursen före praktiken börjar.

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 20 timmar
  • Praktik - 380 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd praktik Godkända uppgifter (itslearning)

Lärare

  • Mannevaara Pauleen
  • Sjölund Terese
  • Kielo Emilia

Examinator

Mannevaara Pauleen

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (45 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-01 till 2020-07-31
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-14 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-15 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-16 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-17 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-18 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-21 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-22 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-23 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-24 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-25 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-28 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-29 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-30 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-10-31 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-01 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-04 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-05 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-06 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-07 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-08 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-11 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-12 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-13 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-14 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-15 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-18 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-19 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-20 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-22 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-25 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-26 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-27 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-28 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-11-29 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-02 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-03 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-04 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-05 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-06 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-09 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-10 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-11 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-12 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-13 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-16 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-17 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-18 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-19 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2019-12-20 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice

Kurs- och studieplansökning