Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
förstår och kan använda mekanikens grundlagar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

 • beräkna sträckor, hastigheter och accelerationer
  i en och två dimensioner
 • bestämma olika typer av krafter och
  accelerationer med hjälp av Newtons rörelslagar
 • beräkna rörelsmängder och impulser för system av
  kroppar
 • utföra beräkningar med kroppars mekaniska energi
 • utföra beräkningar med roterande kroppar
 • beskriver oscillation
 • beräkna vågegenskaper

Innehåll

 • Rörelse i en dimension (kinematik)
 • Rörelse i två dimensioner
 • Newtons rörelselagar
 • Friktion och cirkelrörelse
 • Rörelsemängd och impuls
 • Mekanisk energi
 • Newtons lagar för roterande kroppar
 • Tröghetsmoment
 • Rotationsenergi
 • Oscillationer
 • Vågor

Förkunskaper

Grundläggande matematiska färdigheter, linjär algebra

Kursen ersätter följande kurser

Ersätter ingen kurs

Litteratur

Anteckningar, University Physics, Open Stack

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 48 timmar
 • Praktiska övningar - 48 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Övningar, Lab, Tent - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Online Övningar (30%), Lab reports (30%) och
Tentamen(40%)

Lärare

 • Herrman Rene
 • Skön Kim

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-15 13:15 - 16:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-03-17 09:15 - 12:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-03-22 13:15 - 16:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-03-24 09:15 - 12:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-03-29 13:15 - 16:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-03-31 09:15 - 12:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-04-05 13:15 - 16:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-04-07 09:15 - 12:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-04-12 13:15 - 16:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-04-13 09:15 - 12:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-04-20 09:15 - 12:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-04-21 09:15 - 12:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-04-26 13:15 - 16:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-04-28 09:15 - 12:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-05-10 13:15 - 16:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-05-12 09:15 - 12:00 D398 Engineering physics Herrman Rene
2022-05-25 09:15 - 12:00 D398 Engineering physics - Exam Prep Herrman Rene
2022-05-25 13:15 - 16:00 D398 Engineering physics Exam Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning