Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is...

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to
be able to...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Tigerstedt Christa
 • Aspholm Ingalill

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

The content and the schedules will be discussed
in
detail during the first sessions. Qualitative
methods : Christa Tigerstedt, Quantitative
methods
: Minna Stenius.

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-20 13:45 - 15:15 Methodology (spring) Intro Aspholm Ingalill
Tigerstedt Christa
2023-01-23 12:00 - 13:30 Methodology (spring) Tigerstedt Christa
2023-01-27 08:30 - 10:00 E385 Methodology (spring) Quant Aspholm Ingalill
2023-02-03 12:30 - 14:00 Methodology (spring) Quant Aspholm Ingalill
2023-02-06 08:30 - 10:00 Methodology (spring) Quant Aspholm Ingalill
2023-02-06 12:00 - 13:30 Methodology (spring) Tigerstedt Christa
2023-02-13 08:30 - 10:00 E385 Methodology (spring) Quant Aspholm Ingalill
2023-02-13 12:00 - 13:30 Methodology (spring) Tigerstedt Christa
2023-02-22 08:30 - 10:00 E385 Methodology (spring) Quant Aspholm Ingalill
2023-02-24 13:45 - 15:15 E385 Methodology (spring) Quant Aspholm Ingalill
2023-03-03 12:00 - 13:30 Methodology (spring) Tigerstedt Christa
2023-03-06 12:00 - 13:30 Methodology (spring) Coaching Aspholm Ingalill
Tigerstedt Christa
2023-03-13 12:00 - 13:30 Methodology (spring) Coaching Aspholm Ingalill
Tigerstedt Christa
2023-03-17 12:00 - 13:30 Methodology (spring) Quant Aspholm Ingalill
2023-03-24 12:00 - 13:30 F249 Methodology (spring) Coaching Aspholm Ingalill
Tigerstedt Christa
2023-04-10 13:45 - 15:15 Methodology (spring) Tigerstedt Christa
2023-04-13 12:00 - 13:30 Methodology (spring) Tigerstedt Christa

Kurs och studieplanssökning