Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att arbeta med ett något längre manus vilket ger studenten möjlighet att utnyttja pauser, stämningar och vändningar i det fiktiva berättandet. Kursen ger en fördjupning för alla inriktningar att berätta med ljud, bild och uttryck, samt att samarbeta i ett team mot ett gemensamt mål.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att berätta en historia som berör, som väcker tankar och känslor. Hitta ett berättarsätt för filmen som motsvarar de förutsättningar och begränsningar som är lagda för kursen.

Innehåll

Kursen är en produktionsinriktad kurs som innehåller en planering och förberedelseperiod och därefter en inspelningsperiod. Manusen för filmerna skrivs i kursen "Manus för fiktion"Klippningen av filmen sker i kursen "Klippestetik och postproduktion för film""

Förkunskaper

Kortfilm eller Fiktion 1

Kursen ersätter följande kurser

Filmfotografering och postproduktion

Mer information

I samband med den färdiga filmen överlämnar studenten en skriftlig reflektion över något i filmen som varit den stora utmaningen.
Examineringen beror till en del av hur man har lyckats processa den egna utmaningen i filmen. Reflektionen skrivs efter given design som finns på Itslearning. Inriktningsansvarig lärare ansvarar för examinering av sina studenter.

Litteratur

Inriktningsansvarig lärare ger kurslitteratur som stöd till studenternas produktioner.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 35 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Utvärdering av Filmproduktionerna

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten fungerar i en ansvarsfunktion i filmproduktionen.
Studenten tar del i pitchtillfället och utvärderingen av sin egen och kollegernas filmer.
De individuella handledningstillfällena under hela produktionsprocessen med inriktningsansvarig lärare tas också i beaktande i bedömningen av kursen. En individuella reflektionen skall skickas till inriktningsansvarig lärare.

Lärare

 • Bengts Ulrika
 • Bäck Maria
 • Grabber Klaus
 • Hemming Alf
 • Lindfors Kauko
 • Nordström Robert

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

I kursen ingår en produktionsperiod för filmerna.

The course includes a production period of the films.

Examinationsformer

 • 2016-06-10 - Rapporter och produktioner
 • 2016-05-10 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning