Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande ett verktyg för inhämtande och bearbetning av information för forskning, analys och slutsats. Studenten ska också lära sig metoder för att på ett verbalt sätt, pedagogiskt och intresseväckande, kunna förmedla sina intentioner.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
utifrån ett personligt och samhällerligt perspektiv kunna söka,
analysera, behandla och strukturera information till ny
förmedlingsbar information. Studenten ska också ha kunskaper I
hur man pitcha ett project på ett trovärdigt och intresseväckande
sätt.

Innehåll

Kursen innehåller lärarledd undervisning, enskilda samtal med lärare inom specialområdet och eget arbete.

Vi tar upp metoder för research med utgångspunkt från de ämnen och uppslag som studenterna har med sig för examensarbeten, examensproduktioner och slutproduktioner.
Retorik - träning I konsten att tala och övertyga.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen.

Mer information

Research och Preproduktion - kursuppgifter:

1. Delta i Affes, Thomas och Tommys träffar/föreläsningar som finns inskrivna på ARBS.

2. Lämna in en kort beskrivning där du redogör för ditt examensarbete (examensuppsats eller examensproduktion). Berätta varför ditt ämne/frågeställning är relevant och vad du vill uppnå med det. (1 – 2 sidor A4, deadline 15 april).

3. Gör upp en tidtabell för ditt research/preproduktion projekt. Dela in det i minst fyra faser med given deadline för var och en. Lämna in tidtabellen senast 20 april.

4. Håll minst en träff med en handledare ditt val av researchmaterial och litterära källor. Bekräfta detta genom en att lämna in en kort resumé av mötet på Itslearning. Deadline för detta 30.4.2013.

5. Håll en träff med Tommy/Affe/Thomas för att diskutera projektledning/hantering av ditt research/preproduktions projekt. Tommy har öppen mottagning för detta 20 april kl. 14 – 16. Deadline för detta 6.5.

6. Definiera det område som du önskar göra research kring (välj med fördel ett område som du har nytta av i ditt examensarbete).
a.Sök upp 5 litterära källor som lämpar sig som allmänna referenser för ditt forskningsområde. Motivera varför du har valt dem.
b. Sök upp 8 elektroniska källor till ditt forskningsområde. Motivera varför du valt dem.

7. Välj ut två viktiga delområden som är relevanta för din research och motivera varför du valt dem.
a. Sök upp ytterligare 3 litterära källor till var och en av dessa. Motivera varför du valt dem.
b. Sök upp ytterligare 5 elektroniska källor till var och en av dessa. Motivera varför du valt dem.

8. Utför i grupper på 2 – 3 personer en videoproduktion av valfri längd där ni tar upp ett tema som ni gemensamt kommer överens om i gruppen och som tangerar nån av gruppmedlemmarnas frågeställningar.

Produktionsnummer :2013040501V
Inspelningsresurs: 1 dag
Editeringsresurs: 1 dag
Deadline/presentation: 16 maj kl. 10.15

9. Välj ut 10 viktiga termer inom ditt forskningsområde. Sök upp fyra definitioner ur diverse källor för var och en av dem varav minst en är en litterär källa. Rapportera ditt resultat på Itslearning senast 16.5.

10. Delta den 22.4 kl. 9 - 12 (rum A309) i Rebecca Ohene-Asahs gästföreläsning om research (gemensam med Dokumentärkursen) som du gör ett sammandrag av (2-3 sidor A4) och lämnar in på Itslearning senast den 30.4

Utför samtliga uppgifter och du har hoppeligen lärt dig en hel del samtidigt som du kommit bra igång med ditt exmenarbete och kan också konstatera att du har 5 sp in i studieregistret :)

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 21 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd prestation i uppgifter 1-10 (se nedan/tilläggsuppgifter)

Lärare

 • Granath Thomas
 • Hemming Alf
 • Mård Tommy

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

P4

Examinationsformer

2013-06-01 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning