Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- hitta på nya saker (Kreativitet)
- göra nya saker (Innovation)

Läranderesultat

Studenten:
- känner till innovationsprocesser och kan tillämpa dem i
media- och kulturproduktioner
- känner till kultur- och innovationspolitikens strukturer, den
kreativa branschen och kan verka inom dem
- förstår effekterna av internationaliseringen och dess
möjligheter inom det egna yrkesområdet

Innehåll

Innovationer är utgångspunkten för all utveckling.
Stora historiska innovationer som hjulet, tryckpressen,
välfärdssamhället och internet, har påverkat hela
människosläktet. Som helhet har emellertid små, ofta t.o.m.
okända , innovationer varit ännu viktigare med tanke på
förändring och utveckling. Sådana innovationer görs ständigt och
inte ens de som gör dem lägger alltid märke till att de just
skapat en innovation. En innovation kan handla om ett nytt sätt
att möta en publik, en kollega eller en kund, nya arbetsmetoder
eller nya sätt att använda något som redan existerar. Utan
innovationer skulle det inte finnas någon utveckling.

Innovationer uppstår ur kreativitet. Den kreativa branschen har i
sin tur uppstått för att ta vara på denna kreativitet. För att
hantera kreativa idéer och leda kreativa processer används
projektarbete, entreprenörskap och forskning.

Varje innovationsprojekt sker i en egen kultur - och
verksamhetsomgivning (kontext). Trots att globaliseringen har
förenat världen existerar det ännu olikheter i lagstiftning, politik
men framförallt existerar det kulturella skillnader. Målsättningen
med studiehelheten är att stöda studerande att själv göra i alla
fall en innovation. Samtidigt vandrar studerande genom ett
antal innovationsprocesser.

Kommunikation:
Tidsschema: Arcada Kalender
Löpande ärenden: Facebook
Allmän info: epost & It's learning
Material arkiv och uppgifter: It's Learning

Arbetsformer:
Projektifierat lärande

Tre dagar varannan vecka möts kursdeltagarna i ett
närstudietillfälle
som består av en brief, innovativt teamarbete och
presentationer. Målsättningen med dessa tillfällen är att arbeta
tillsammans och utbyta erfarenheter samt lära sig tillsammans.
Då studerande inte är på närstudietillfällena arbetar de
individuellt eller i team kring de uppgifter som ingår i kursen.

Studiebesök till och av olika organisationer som arbetar med
innovationer och konceptualicering ger dig kontakt med
aktörerna på fältet.

Tema:
Vecka 1: Innovationer och kreativitet
Vecka 2: Verktyg för innovation: Framtidsforskning, svaga
signaler, Design Thinking, Gamification,
Vecka 3- Innovationsprojekt. Studenterna arbetar kring
innovationsprojekt kring olika tema.
Dessa tema är:
1) Distans Närvaro
2) Media format
3) Byggnadsfasad som "Interface"

Uppgifter:
Uppgift 1) Vad är en innovation?
Uppgift 2) Sport!
Uppgift 3) Prototyp
Uppgift 4) Utvärdering av kursen

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Innovationer, konceptualisering och hållbar utveckling

Mer information

Njet

Litteratur

Tuottaja 2020. Kurkistuksia kulttuurituottajan tulevaisuuteen.
Leena Björkqvist, Katri Halonen, Laura-Maija Hero, Juha Iso-Aho,
Outi Teye, Pekka Uotila, 2012. 608 sidor.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Uppgift 1: Vad är en innovation?
Uppgift 2) Sport!
Uppgift 3) TV format
Uppgift 4) Prototyp
Uppgift 4) Utvärdering av kursen

Dessutom:

De medverkande lärarna utvärderar arbetet utgående från
följande kriterier:
- resultatens nyskapande innehåll och arbetslivsrelevans
- påvisad problemlösningsförmåga
- samarbets- och inlärningsförmåga under processen
- skriftlig och muntlig presentationsförmåga
- Förmågan att producera kunskap tillsammans med andra
- Utvärderingskompetens; kritisk granskning av det egna och
gruppens arbete
- Opponens och presention bedöms

Lärare

  • Granath Thomas
  • Kelly Owen
  • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2013-12-20 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning