Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge möjligheter för studenter att fördjupa sig i mötesindustrin och inkvarteringsrörelsers lönsamhet. Studenten skall inse gästfrihetens betydelse som en central värdegrund i ett branschföretag och har kritisk förståelse för försäljningsinriktat agerande.

Målet är också att ge kunskaper för analyserande av resultat och att göra förbättringsförslag utgående från företagets synvinkel.
Studenten skall få färdigheter för förståelse av kundens behov och konkurrensfaktorerna inom branschen. Revenue Management och prissättning har en central roll i hotellprocesser.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall du klara av att relatera till olika inkvarteringsrörelsers och konferensplatsers planerings-, försäljnings- och uppföljningsuppgifter med tanke på olika
kundgrupper.
Du skall kunna analysera resultat och göra
förbättringsförslag utgående från företagets synvinkel.

Innehåll

Planering, uppföljning och analys
Konferensplatser och organisationer inom industrin
Prissättning
Revenue Management
Korrespondens på finska
Genomförande av en mässa, konferens eller dylikt.

Förkunskaper

Första årets alla kurser.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Kursdeltagarna har konferensrelaterade uppgifter att praktiskt
ordna en mässa eller tillställningar. Även Abi mässan kan höra
till studerande i denna kurs.

- NÄRVARO
Obligatorisk närvaro på eventuella gästföreläsningar/besök samt
på vissa presentationer.

-DEADLINES
Alla deadlines inom perioden (deadlines för övningar och övriga
uppgifter specificeras i timplanen, som delas ut då perioden
börjar). Prestationer kan inte inlämnas, förnyas, kompenseras eller uppdateras efter deadline.

Alla kursarbeten skall göras enligt Arcada skrivguiden.

Examinatorn har rätt att avlägsna en student från kursen om denna inte har varit närvarande på kursens två första veckor

Hotelldelen innehåller två kursuppgifter som inte kan omtas eller kompenseras, studenter bör få godkänt resultat från båda

I hotelldelen ingår två sessioner av ett företagsspel Xing , dessa sessioner har obligatorisk närvaro

Litteratur

Pietro Albanese, 2004:Revenue Management, periaatteet ja
käytännöt palvelualalla, Edita.
Finland Convention Bureaus material
Aarrejärvi, L: Kokoukset ja kongressit.2003. Edita:Helsinki
Anges av föreläsaren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 18 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
 • Självstudier - 25 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Tarjouspyyntö ja tarjous 20%
KOnferensplatser rapport 10%
Rapport om eget evenemang 10%
KOnferensportfölj 20%
Restel rapport 20%
Xing 20 %

Alla uppgifter måste vara godkända

Lärare

 • Aittoniemi Hellevi
 • Fabricius Susanna
 • Rancken Ulrika

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning