Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att presentera och öva olika
kvalitativa och
kvantitativa undersökningsmetoder.

Läranderesultat

Studenten skall efter avklarad kurs kunna
identifiera problem,
formulera syfte, välja rätt undersökningsmetod,
insamla empiriskt
material, analysera datat med en lämplig metod
samt presentera
resultatet i en rapport.

Innehåll

Kvalitativa undersökningsmetoder såsom:
brainstorming, fokusgrupper, intervjuer,
observationer,
praktikfall och action research.
Kvantitativa metoder såsom: chi-kvadrat,
regressions-
korrelations- faktor- kluster, mds- conjoint mm
metoder.

Förkunskaper

De två första årens kurser 100-120 sp.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Studenten skall på förhand bekanta sig med övningens
och timmens material på itslearning.
Obligatorisk närvaro under övningar i dataklass.

Litteratur

Bryman, A. och Bell, E. (2005): Företagsekonomiska
forskningsmetoder, Liber
Artiklar och övrigt material enligt tentators
anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination av kvantitative metoder sker genom
övningsarbeten och en virtuell examinering av
förståelse via Itslearning. Övningsarbetena och
den kvantitativa examinationen står för 50% av
vitsordet.

De kvalitativa metoderna examineras med övningar
och en skriftlig examination. Dessa står för 50%
av vitsordet.

Lärare

 • Mildén Peter
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Mildén Peter

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se Metodik kursen för Företagsekonomin. Endast den
kvalitativa delen tenteras.

Examinationsformer

 • 2013-12-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning