Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Student is able to map and identify environmental impact of different business activities. She/ he also understand the framework and meaning of environmental management. Student can analyze the best possible tool options for managing environmental impact in the hospitality and tourism industry

Kursen Laatu matkailuyrityksen menestystekijänä har som mål att belysa tjänstekvaliteten utifrån kundens och företagets synvinkel. Studeranden känner till olika kvalitetssystem och sertifikat och lär sig att använda någon typ av de i Finland använda kvalitetsprogram. Studeranden skall även känna till hur man kontorellar tjänstekvaliteten i ett tjänsteföretag.

Läranderesultat

Kursen består av två delar, Environmental Responsibility in the Hospitality and Tourism Industry och Laatu matkailuyrityksen menestystekijänä. Resultat presenteras skilt för båda :

Upon successful completion of the course, the student
•understands the concept of environmental management in the hospitality and tourism industry
•understands the content and process of environmental management as a part of strategic corporate development
•has the skills to take part in developing environmental responsibility operations on the corporate level
•has the capacity to analyze the state of environmental management
•has skills to participate in an environmental management team

Efter avlagd kurs skall studenten ha kunskap om olika kvalitetssystem på en allmän nivå och speciellt inom turismen. Studerande lär sig att använda olika verktyg för att mäta kvaliteten på företaget.

Innehåll

The course Environmental Responsibility in the Hospitality and Tourism Industry consists of following:
•Concepts of environmental management
•Corporate environmental impacts and sustainability
•Framework of policy guidelines and regulations guiding hospitality and tourism industry
•Specific environmental management systems, such as EMAS, ISO14001 and Green Office
•Environmental management systems, planning and tools
•Implementation of an environmental management system step-by-step
•Future challenge

Laatu matkailuyrityksen menestystekijänä
- Kvalitetsbegrepp
- Ledning av kvalitet
- Verktyg för att utveckla kvaliteten
- Mätning av kvalitet

Förkunskaper

Första och andra årets kurser bör vara avlagda, minimum 80 studiepoäng utan praktik

Kursen ersätter följande kurser

inga tidigare

Mer information

Laatu matkailuyrityksen menestystekijänä startar den 1.9.2014 kl 16.00 i rum D4109 här på Arcada. Obligatorisk närvaro .Kursen körs i samarbete i Moodle med Haaga-Helia Borgå ,lektor Anne Koppatz. Kursdelen Environmental Responsibility in the Hospitality and Tourism Industry startar med en oblagatorisk introduktion på Arcada 16.9.2014 kl. 15.15 i klassrum E383

Environmental Responsibility in the Hospitality and Tourism Industry is a web course in Eliademy environment and will be held together with Haaga-Helia.

Litteratur

Finns i Eliademy webplats
Lecklin,O. Laatu yrityksen menestystekijänä.Kauppakaari OYJ Helsinki. ISBN 952-14-0094-3
Lecklin,O & Laine,R.2009.Laadunkehittäjän
työkalupakki:Innovatiivisen johtamisjärjestelmän
rakentaminen. Talentum.
Mowforth Martin, Tourism and sustainability : development and new tourism in the Third World / Martin Mowforth and Ian Munt.
Upplaga:2nd ed.
Welford, Richard, Corporate environmental management 3 : : towards sustainable developemnt
UNWTO,2008, Climate Change and Tourism - Responding to Global Changes
Chan W. 2007, Environmental measures for hotel´s environmental management systems
Weaver, D, 2006, Sustainable tourism : theory and practice

Litteratur och artiklar finns i kursinnehållet.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Nätbaserade - 128 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Course Environmental Responsibility in the Hospitality and Tourism Industry:
Task 1: 10% deadline 30.9
Task 2: 25 % deadline 14.10
Task 3: 40 % deadline 28.10
Quiz: 25% deadline 11.11

Laatu matkailuyrityksen menestystekijänä:
Uppgift 1: Diskussionsuppgift 20 %
Uppgift 2: Inlärningsrapport 20 %
Uppgift 3: Kvalitetsmätning i turistföretag 20 %
Uppgift 4: 40 %(individuell)
Alla delar måste vara godkända

Lärare

 • Aittoniemi Hellevi
 • Fabricius Susanna

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Kursens hemsida

Moodle, Magic Moodle- Haaga-Helia

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-30

Kursens tidtabell

Ges vid kursstarterna

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning