Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge färdigheter
i
att utnyttja traditionella och nya
distributionskanaler från en tjänsteproducents
synvinkel. Studenten kan aktivt utnyttja
reseindustrins informations- och
distributionssystem på ett mångsidigt sätt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- känna till branschens olika
distributionskanaler
- förstå intäkslogiken och mellanhändernas roll
i
distributionskedjan
- kritiskt analysera olika teknologiska trender

som mobilteknologi och dess påverkan på
branschen
- kan göra upp en online distributions- och
kommunikationsplan för en mindre lokal
leverantör

Innehåll

Global Distribution Systems
Digitala distributionskanaler
Expertföreläsningar om distributionskanalerna

Förkunskaper

Första- och andra årets turism kurserna och totalt
minimum 110 studiepoäng

Kursen ersätter följande kurser

inga tidigare

Litteratur

Buhalis & Laws (2002), Tourism distribution
channels: practices, issues and transformations

VISITA (2013), Att sälja hotellrum i en digital
värld, Sverige

Luhtala, M., From, T. & Jäppinen, M. (2013),
Onnistumisen avaimet mobiilimarkkinointiin.

Rowles, D. (2013). Mobile Marketing: How Mobile
Technology is Revolutionizing Marketing,
Communications and Advertising, Kogan Page
Limited, London UK.

Buhalis, D., 2003,eTourism: information
technology
for strategic tourism management,Pearson
(Financial Times/Prentice Hall), London ISBN
0582357403.

Online material i form av t.ex. artiklar och
expertföreläsares presentationer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 33 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Eriksson Niklas

Examinator

Eriksson Niklas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-10-30

Examinationsformer

 • 2015-02-24 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning