Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i matematik och kännedom om matematiska metoder och begrepp som används i handeln och i andra ekonomiska sammanhang samt att ge grundläggande kunskap i statistik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna procenträkning och beräkning av mervärdesskatt. Studenten förstår hur index beräknas och till vad de kan användas. Studenten förstår och kan använda olika prissättningsprinciper. Studenten kan ränte- och valutaräkning och är bekant med olika kreditformer och sätt att göra investeringsberäkningar.

Studenten behärskar grundläggande statistiska begrepp och metoder och kan använda excel som hjälpmedel vid statistisk databehandling.

Innehåll

procent,mervärdesskatt,index, ränta, valuta, kredit- och investeringskalkyler, prissättning, statistiska grundbegrepp, tabeller och diagram, lägesmått och spridningsmått, korrelation, normalfördelning, z-test, t-test, chi-test, statistik med excel

Förkunskaper

Handelsmatematik prepkurs

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Närmare kursinfo med tidtabell för tentamen finns på itslearning vid kursens början.

Litteratur

Kursmaterial på Itslearning

Stödlitteratur t.ex.:
Karjalainen Leila. Matematik inom företagsekonomi 1 och 2. Utbildningsstyrelsen 2002.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs godkänt procenträkningstest, godkänt i alla deltentamen (3 st.), godkänt statistikarbete och godkänd närvaro på excellektionerna samt minst 50 poäng i kursen

Lärare

Sved Ann-Christine

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se Itslearning vid kursens början. Tre deltentamen + procenträkningstest

Procenträkningstest 10.9
del 1 17.9
del 2 3.10
del 3 24.10

Examinationsformer

 • 2013-10-24 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning