Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten har möjligheter att
lära känna och uppskatta främmande kulturer, trender och
religioner samt att de får kännedom om olika kulturteorier och
undersökningar.

Målet är också att studenten får kunskaper om anpassning till
olika främmande situationer och förståelse om en kulturchock.

Studenten kan kritiskt tillämpa teorier och principer på gäster
från andra kulturer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen att
förstå bakgrunden till vad kultur egentligen är samt kunna relatera till
olika kulturteorier och
undersökningar.
Du skall också ha anpassningskunskaper gällande en
kulturchock eller dylika främmande situationer och kunna
analysera din egen kultur.
Du skall kunna ta i beaktande kulturteorier i planerande
av produkter inom turism samt kunna
relatera till och utveckla interkulturell kompetens

Innehåll

Vad är kultur, bakgrund
Olika kulturteorier samt kulturforskarnas tankar
Kultur och etik, värderingar
Kommunikation
Icke verbala kommunikation

Förkunskaper

Första och andra årets studier, minimum 70 studiepoäng (utan
praktik) avlagda.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Kursen hålls tillsammans med kursen turismen i samhället ocg konsumentbeteende. Ett
gemensamt projekt görs för dessa
kurser. Kursen innehåller en resa. Kursen är enbart för
turismstuderande, TUR12 har förkörsrätt. Kursen har avvikande
tidtabell, föreläsningarna börjar redan vecka 9.
- NÄRVARO
Obligatorisk närvaro på följande föreläsningar/besök
(kursstart) samt
på alla presentationer.
Frånvaro kan ej
kompenseras.

Kursen innehåller en obligatorisk paruppgift som
innehåller obligatorisk handledning av examinatorn.

-DEADLINES
Alla deadlines inom perioden (deadlines för övningar och övriga
uppgifter specificeras i timplanen, som delas ut då perioden
börjar). Prestationer kan inte inlämnas, förnyas, kompenseras
eller uppdateras efter deadline.

Itslearning stängs och kursmaterialet försvinner fdärifrån dagen efter
andra omtentamen

Omtentamensdatum 3.6.2014 och 20.8.2014

Litteratur

Intercultural Communication, in the Global Workplace, Varner &
Beamer
Intercultural Business Communication, Chaney L. & Martin J.
2006 Prentice Hall
ISBN-10: 0131860097
Yvette Reisinger, 2009, International Tourism Cultures &
Behavior
Malankin M. Venäläiset matkailun asiakkaina

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 42 timmar
 • - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Närvarokraven på kursen blir godkänt
godkända delpestationer i alla uppgifter och tentamen

Lärare

 • Aittoniemi Hellevi
 • Fabricius Susanna
 • Hernberg Mervi

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-11-28

Kursens tidtabell

Kursen börjar vecka 9 och slutar 26.5

Examinationsformer

 • 2014-05-08 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning