Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Skapa en förstålse för modern marknadsföring och hur den kan appliceras i en turism kontext

Läranderesultat

Studenten behärskar grundteorier i marknadsföring
Studenten kan analysera olika kanaler för marknadskommunikation både offline och online inom turism sektorn.
Studenten förstår vikten av olika events som mässor för varumärkesbyggnad.

Innehåll

- Begreppsförklaring
- 4P:na
- Strategisk markandsföring t.ex. SWOT
- Segmentering
- Konsumentbeteende
- Distributionskanaler

Förkunskaper

None

Litteratur

Svensk sammanfattning av Philip Kotler: Marketing Management

annat av föreläsaren rekommenderat aktuellt material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 78 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Eriksson Niklas

Examinator

Eriksson Niklas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-05-30

Examinationsformer

 • 2012-12-14 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning