Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- förse studenten med färdigheter att starta och driva ett litet företag

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- utforma en affärsidé och därifrån en affärsplan
- sköta de praktiskta rutinerna för att starta ett litet företag
- veta skillnaden mellan olika bolagsformer
- tillämpa olika ekonomiska kalkyler för en grundanalys av ett litet företags lönsamhet och finansiering
- känna till den centrala lagstiftningen på området

Innehåll

Att grunda ett företag
Företagsformer
Kapitalbehov, finansiering och lönsamhet
Avtalsrätt
Att ha anställda
Lönsamhet
Elementär analys av ekonomiska rapporter

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Litteratur

E-2000, Classic, Baskurs i företagsekonomi, Liber Ekonomi, Malmö 2001 el. senare.
Att bli egen företagare, Centralhandelskammaren: http://www.masuuni.info/images/masuuni_opas_ruotsi_20110524.pdf Extern länk
Utdelat material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 23 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Granström Maj-Britt

Examinator

Granström Maj-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-03-05 - Tentamina
 • 2013-03-14 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning