Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten har grundläggande färdigheter att definiera och förstå hur olika inkvarteringsföretag fungerar och att studenten har kunskaper om branschens produkter och tjänster samt tekniska hjälpmedel

Målet är också att studenten har färdigheter för att förstå betydelsen för kvalitativ kundservice, gästfrihetens betydelse som en central värdegrund i ett hotellföretag.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen att känna till hur olika inkvarteringsföretag fungerar och hur de skiljer sig ifrån varandra. Du förväntas också ha förståelse om priciperna för hållbar utveckling inom hotellverksamhet.

Du skall vara förmögen att klara av att tillämpa sitt servicekunnande i praktiken samt förstår lönsamhetstänkandet inom branschen och kan relatera det i praktiken och kan tolka kundens livscykel i ett hotell.

Du skall också kunna tillämpa branschens lagstiftning samt klara av att utföra grunduppgifter i ett hotell och ha produktkännedom om de generella tjänsterna inom branschen.

Innehåll

Hotellindustri som sådan
Typiska drag för industrin
Hotellkundens livscykel
Check-in och check out processen
Opera Hotellsystem
Hotellprodukter- tjänster
Säkerhet
Nyckeltal och lönsamhet
Marknadsföring
Housekeeping
Gästföreläsningar från branschen

Förkunskaper

Turismens grunder bör vara avklarat

Mer information

Kursen är enbart för turismstuderande. Obligatorisk närvaro vid kursstart och på Opera timmarna. För sent lämnade uppgifter tas inte i beaktande.

Kursens omtentamen är 16.1.2013 och 14.2.2013
- NÄRVARO
Obligatorisk närvaro på eventuella gästföreläsningar/besök samt på vissa presentationer.
Frånvaro kan inte kompenseras utan det ger -5poäng per gång

-DEADLINES
Alla deadlines inom perioden (deadlines för övningar och övriga uppgifter specificeras i timplanen, som delas ut då perioden börjar). Prestationer kan inte inlämnas, förnyas, kompenseras eller uppdateras efter deadline.

Itslearning stängs och kursmaterialet försvinner därifrån dagen efter andra omtentamen

Kursen hålls delvis samtidigt med Turismens grunder p.g.a. gemensamma besök och en resa/resor
Kursen har avvikande schema, lektionerna börjar redan veckaoch slutar vecka

Litteratur

Check-in Check-Out, Vallen & Vallen
Publisher: Prentice Hall
ISBN-10: 0131126822

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Fabricius Susanna

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-05-30

Kursens tidtabell

Omtentamen 16.1 och 14.2

Examinationsformer

 • 2012-12-05 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2011-11-22 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning