Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande kan självständigt utföra basarbeten inom
ett restaurangföretag. Studerande har grundläggande
kunskaper i servering och försäljning av mat och dryck, om kundservice och om restaurangens försäljningsprocesser.

Läranderesultat

Klara av baskunskaperna i serveringen och matlagningen både teoretiskt och praktiskt och känner till basprodukterna i en restaurang.
Känner till i stora drag den finska matkulturen och har kunskaper om restaurangens matprocesser

Innehåll

Restaurangservice, dryckeslära, alkohollagstiftning
Matlagning, hygienpass och matkulturer

Förkunskaper

Inga

Mer information

Varje studerande måste skaffa sig en kockrock och gärna ett förkläde .
För hygienpasset, som kostar 7¤, hittas materialet i nätet. Inga timmar i klass. Det rekommenderas : Laukkanen, Marja www.lupakokata.fi Extern länk -elevmaterial och www-edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti (välj språket) också från Eviras sidor kan du titta tester t ex.
Vid testtillfälle måste du visa ditt identitetsbevis och testet måste ifyllas med en kulspetspenna! Testet är den 24.1.2013 kl 15.15 i D4110

Litteratur

Föreläsarens material .

Annan av föreläsaren angiven litteratur meddelas senare.
Hygienpass- se nere

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 42 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
 • Praktiska övningar - 49 timmar
 • Basgruppsarbete - 8 timmar
 • Självstudier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla uppgifter måste vara godkänt avklarade.
Närvaro (minimiantal meddelas i början på kursen) på kökstimmarna är mycket avgörande och inverkar direkt på kursbetyget.

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-05-30

Kursens tidtabell

Undervisningen för kökstimmar sker i Prakticums undervisningskök.

Examinationsformer

 • 2013-03-07 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning